Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL) voert inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel. Iedere student is bij ons welkom. Ongeacht godsdienst of levensovertuiging, politieke of culturele achtergrond, gender of seksuele voorkeur. Je mag te allen tijde jezelf zijn bij FHTL.

Docenten en studenten werken samen aan een veilig studie- en werkklimaat, waarbinnen iedereen zichzelf mag zijn. Een open houding en respect voor opvattingen en ideeën van anderen, ook of juist als die verschillen met die van jezelf, oefenen we regelmatig in de lessen. Deze houding is onmisbaar voor je toekomstige beroep en verwachten we daarom niet alleen binnen de lessen, maar ook daarbuiten.

Wat ons nog meer bijzonder maakt?

Historisch pand als leslocatie
Alle opleidingen worden aangeboden in ons historische pand in de binnenstad van Utrecht.

Persoonlijke aandacht
We zijn een kleine hogeschool waardoor we je de persoonlijke aandacht kunnen bieden die je als student verdient.

Open sfeer
Bij ons heerst er een open en informele sfeer. Onze studenten hebben diverse achtergronden en overtuigingen. Dat inspireert.