Onderzoeksgebieden

Enabling technologies

Technologie kan een grote bijdrage leveren aan uitdagingen in gezondheid en zorg, landbouw, voedsel en water, veiligheid en energietransitie en duurzaamheid.

Creatieve economie

Creativiteit draagt bij aan de fundamentele maatschappelijke, economische en ecologische verandering die nodig is om de complexe vraagstukken van deze tijd op te lossen.

Toekomst van leren

Leren is van essentieel belang in onze snel veranderende samenleving waarin ingrijpende ontwikkelingen aan de orde van de dag zijn. We onderzoeken hoe we dit leren zo goed mogelijk kunnen organiseren en ondersteunen.

Slimme mobiliteit

Met een sterke focus op verduurzaming en energietransitie dragen we bij aan de mobiliteit in de regio en de rest van Nederland. Ook veiligheid van voertuigen, logistieke ketens en mobiliteitsdata heeft onze aandacht.

Duurzaamheid en circulariteit

Door circulaire transitie kunnen we een duurzame inclusieve economie én samenleving bewerkstelligen, zorgen dat innovaties worden omarmd en bestaande gewoontes worden losgelaten.

Gezonde en inclusieve samenleving

We streven naar een samenleving die iedereen een eerlijke kans biedt op gezondheid en waarin iedereen op een volwaardige manier kan participeren.

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.