Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

FOR SOCIETY

I AM Talent is één van de tools die door Fontys binnen het INTERLOCALITY-consortium is ontwikkeld voor internationale studenten en alumni. Het bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die twee doelen heeft: het is een diagnostisch instrument voor internationale studenten en alumni, en het is een monitoringsinstrument voor hoger onderwijsinstellingen.

Door het invullen van de vragenlijst geeft I AM Talent internationale studenten en alumni informatie over hun eigen employability en hoe ze hun loopbaancompetenties kunnen verbeteren om succesvol de lokale arbeidsmarkt te (her)betreden, of hoe ze de aansluiting op hun huidige baan in het gastland kunnen verbeteren.

I AM Talent werpt ook licht op de mate waarin hoger onderwijsinstellingen internationale studenten adequaat voorbereiden op de lokale arbeidsmarkt. Het onderzoek levert een schat aan informatie op, bijvoorbeeld welke banen internationale studenten en alumni vervullen, hoe inzetbaar zij zichzelf achten en hun voornemen om na hun afstuderen in het land te blijven. Zo geeft I AM Talent een gedetailleerd overzicht van de carrièrestappen die internationale studenten en alumni zetten bij het betreden van de lokale arbeidsmarkt.

Pilot
De vragenlijst is tussen november 2023 en maart 2024 getest door Fontys en Arcada in Finland. Ongeveer honderd internationale studenten en alumni hebben de enquête ingevuld. Hun deelname geeft een goed inzicht in de score van internationale studenten op de zeven loopbaancompetenties die als essentieel worden beschouwd voor hun employability (zie theoretisch raamwerk van I AM Talent).

Het blijkt dat de internationale studenten en alumni die deelnamen hoog scoorden op Intercultural Sensitivity. Dit is niet verrassend gezien het feit dat ze zich bewegen in meerdere culturen (hun thuisland en het gastland waar ze studeren). Studeren in het buitenland vereist aanpassing aan nieuwe culturele normen, waarden en praktijken. Deze blootstelling bevordert een dieper begrip van en waardering voor culturele verschillen.

De internationale studenten en alumni die aan de pilot hebben deelgenomen lijken echter relatief laag te scoren op Networking. Ook dit is niet verrassend, aangezien internationals vaak in het gastland aankomen met weinig of geen lokale professionele connecties. Een netwerk opbouwen in een ander land kan een uitdaging zijn. Verschillen in culturele normen en de taalbarrière kunnen het netwerken belemmeren. Het begrijpen van en aanpassen aan lokale netwerkpraktijken kan veel tijd kosten.

De loopbaancompetenties Career Control en Work Exploration laten ook nog ruimte voor verbetering zien. Internationale studenten zijn minder bekend met de dynamiek van de arbeidsmarkt, de wervingsprocessen en de verwachtingen van de sector in het gastland. Dit gebrek aan bekendheid kan het moeilijk maken om naar een baan te zoeken, carrièremogelijkheden effectief te verkennen en een succesvol carrièreplan te maken.

Beschikbaarheid van tool
Deze pilotresultaten laten zien dat er nog werk aan de winkel is voor hoger onderwijsinstellingen zoals Fontys bij het ondersteunen van hun internationale studenten in de ontwikkelen van employability. De I AM Talent-tool kan helpen bewustzijn te creëren over de verschillende loopbaancompetenties die nodig zijn om te slagen op de lokale arbeidsmarkt, en hoe deze te verbeteren.

 I AM Talent wordt binnenkort beschikbaar gesteld in drie verschillende vormen:

een zelfbeoordelingstool (PDF), waarmee internationale studenten hun score op de zeven loopbaancompetenties en de aansluiting bij hun huidige baan kunnen beoordelen;een vragenlijst (die bijvoorbeeld via Microsoft Forms kan worden afgenomen), die instellingen kunnen gebruiken om de loopbaancompetenties, aansluiting bij de huidige baan, en de daadwerkelijke carrièrestappen van hun internationale studenten en alumni in kaart te brengen. De vragenlijst geeft gepersonaliseerde feedback aan de respondenten;en een interactief platform (Genially tool), waarmee hoger onderwijsinstellingen het theoretische raamwerk van I AM Talent kunnen implementeren in het curriculum van de opleidingen. Dit interactieve platform wordt op dit moment gepilot bij Engineering.  

Meer informatie
Voor meer informatie over het INTERLOCALITY project, kijk op: https://www.fontys.nl/Onderzoek/Cross-border-business-development/Interlocality.htm

 

 

Auteur: Loes van Beuningen

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.