College van Bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de opdracht, strategie, onderwijsvisie en doelstellingen van Fontys én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. Lees op Fontys.nl meer over het bestuur, sturing en medezeggenschap.