Onze visie

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

3 punten die onze kijk op
onderzoek bepalen

Punt 1: Onderzoek en onderwijs zijn gelijkwaardig. Ze verrijken elkaar en zijn nauw met elkaar verbonden. Iedere student en docent komt in aanraking met onderzoek.

Punt 2: Met de kennis, inzicht en producten die ons onderzoek voortbrengt, hebben we impact op de buitenwereld. Ons praktijkgerichte onderzoek draagt op die manier bij aan innovaties in werkveld, de samenleving én aan de wetenschap.

Punt 3: Ons onderzoek voeren we niet alléén uit; dat doen we samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en collega instellingen.

Onze lectoraten

Fontys telt maar liefst 41 lectoraten. Een lectoraat is een netwerk van onderzoekers onder aanvoering van een lector. Deze lector en zijn kenniskring zijn gespecialiseerd op een bepaald thema. Bij Fontys zijn de lectoraten en de onderzoekers allemaal verbonden aan een instituut. Uiteraard vindt er bij ons wel multidisciplinair onderzoek plaats. Doe je mee?

Maak kennis met onze
expertisecentra

Aan multidisciplinair onderzoek dragen altijd meerdere lectoraten en onderzoekers bij. Dit gebeurt in onze centers of expertise (coe’s) en kenniscentra. Hierin hebben we een ambitieus maar haalbaar doel gesteld: minimaal één center of expertise of kenniscentrum op elk van onze zes kennisthema’s.

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.