de Nieuwste Pabo

De Nieuwste Pabo verzorgt de voltijd- en deeltijdvarianten van de opleiding Leraar basisonderwijs en is in nauwe samenwerking met het regionale werkveld daarnaast ook actief op het gebied van zij-instroom. Het instituut telt momenteel circa 400 studenten en ongeveer 50 medewerkers en werkt nauw samen met collega’s uit het regionale PO-veld. Kijk voor meer informatie op www.denieuwstepabo.nl.

de Nieuwste Pabo

Samenwerkingsverband

Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool komen samen in de Nieuwste Pabo (dNP) in Sittard.

de Nieuwste Pabo

Onze ambitie

Het is onze ambitie om de best denkbare startende docenten op te leiden middels een samenhangend, inspirerend en hoogwaardig curriculum. Deze opdracht beogen we gezamenlijk vanuit een informeel zakelijke cultuur te bereiken, dichtbij en met de student. Er is ruimte voor humor en tegelijkertijd verliezen we het resultaat niet uit het oog. Ondersteunend personeel, docenten en studenten hebben nauw contact met elkaar en er is ruimte voor dialoog.

Uitgelichte vacatures bij

de Nieuwste Pabo

Alvast een paar van onze mooiste vacatures. Zit jouw droombaan er (nog) niet tussen?

Aspirant Docent Beeldend Vormen

Sittard |

8 uur