Fontys Educatie

In bestaande uitdagingen binnen het onderwijs, en in het bijzonder de lerarenopleidingen, is het aan ons, als grootste lerarenopleider van Nederland, om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de lerarentekorten en het verminderen van de hoge studentenuitval. We nemen onze verantwoordelijkheid door in te spelen op de vraag van het werkveld om meer bevoegde leraren met andere capaciteiten op te leiden. Er is behoefte aan meer flexibiliteit, keuzemogelijkheid en maatwerk in de opleiding.

Daarom gaan we dingen anders doen.

Als educatieve opleidingen van Fontys bundelen we onze krachten:  samen met studenten en werkveld ontwikkelen we een nieuw talentgericht onderwijsmodel. Door het ontwikkelen en werken met leeruitkomsten kunnen we meer flexibele leerroutes aanbieden. Ook kunnen studenten makkelijker verdiepen of verbreden Daarmee willen we meer jongeren en zij-instromers enthousiast maken voor een loopbaan in het onderwijs. En de best denkbare, wendbare en toekomstbestendige leraar blijven opleiden. Vanaf 1 januari 2025 worden de educatieve opleidingen van Fontys daarom één instituut: Fontys educatie. Vanaf 1 september 2025 starten de eerste studenten. We leiden op voor de gehele zuidelijke regio

121212-FO-143152-min

Onze USP’s

  • We ontwikkelen en koesteren het talent van mensen voor het leraarschap. We leiden op tot professionals die een leven lang bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. We onderzoeken en verbeteren het vak én de onderwijssector.We leiden op voor een loopbaan.
  • We kijken wat werkveld en studenten écht nodig hebben. Zodat ons aanbod en leerroutes goed aansluiten bij de behoeftes en wensen van studenten en werkveldpartners. Hierdoor zijn we altijd relevant, leveren we daadwerkelijk een bijdrage en kunnen we het verschil maken.
  • We leiden méér en andere educatieve professionals op. We gaan werken met leeruitkomsten en flexibele leerroutes over de grenzen van opleidingen heen. Hiermee vergroten we de keuze- en doorstroommogelijkheden voor onze studenten en kunnen zij met een studentcoach de leerroute bepalen en volgen die bij hen past, . Ook bieden we onze student de ruimte om pas later in de opleiding een profiel samen te stellen dat leidt tot een specifieke bevoegdheid.
  • We leiden samen met het werkveld op. We delen kennis en ervaring met elkaar. Hiermee maken we het voor studenten, werkveldpartners en collega’s eenvoudiger om leerroutes over de grenzen van opleidingen en instituten heen te organiseren.
DSC00790-2-min

Bouw mee aan de toekomst

Kom je bij ons werken, dan bouw je mee aan de toekomst en maak je echt impact! We hebben de tools én kennis in handen om het verschil te maken. Voor onze student, het werkveld, de volgende generatie en onszelf als organisatie. Onze educatieve opleidingen zijn volop in beweging, daar ga jij je steentje aan bijdragen. Hoe mooi is dat!

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Leuk, je bent nieuwsgierig naar NEW GEN ICT. Daar houden wij van! Want nieuwsgierigheid is nu precies de eigenschap die onze studenten en collega’s drijft. We gaan graag telefonisch met je in gesprek over NEW GEN ICT en jouw (mogelijke) rol hierin.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.