Fontys Hogeschool Journalistiek

Bij Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) willen we studenten opleiden tot zelfbewuste en ondernemende professionals die op betrouwbare en innovatieve wijze invulling geven aan hun journalistieke werk. Onze studenten ontwikkelen zich tot professionals die voorbereid zijn op de toekomst en deze toekomst tijdens en na hun opleiding mede vorm geven.

Onze vier kernwaarden (Betrouwbaar, Innovatief, Betrokken en Ontwikkelingsgericht) bieden houvast voor ons professioneel handelen, voor beleidskeuzes en voor de omgang tussen studenten en medewerkers.

Als FHJ willen we innovatief zijn en onderzoeken we nieuwe ideeen en toepassingen. We wisselen over nieuwe didactische vormen uit, zoals bij Condor en Nimbin.

We stimuleren ondernemerschap en creativiteit bij studenten. Voorbeelden zijn het onderwijsonderdeel ´Ondernemerschap & Innovatie´ (O&I), het project Broeinest Brabant en de ontwikkeling van MindLabs.

Ook de drie onderzoekslijnen van het lectoraat ´Journalistiek en Verantwoorde Innovatie´ sluiten hier goed bij aan.