Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys OSO) is een instituut dat onderwijsprofessionals opleidt om het onderwijs te verzorgen vanuit het perspectief van leerlingen en studenten met educational needs.

Uitgangspunten

Waarderen van diversiteit in de samenleving en dus ook in scholen en daar naar handelen is een van de uitgangspunten in de master Educational Needs, daarnaast wil Fontys OSO haar professionalisering vorm geven vanuit emancipatorisch kader en opleiden in samenwerking met en op de werkplek.

Het ontwikkelen en bevorderen van een kritische onderzoekende houding geeft de professional de juiste attitude mee om voorkomende complexe onderwijssituaties te benaderen en te vertalen naar een verantwoorde aanpak in het onderwijs. Daarnaast ziet Fontys OSO het als haar maatschappelijke opdracht kennis te delen met het werkveld en met andere opleidings- en onderzoeksinstellingen.

Fontys OSO werkt landelijk vanuit acht lesplaatsen, de docenten zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de speciale onderwijszorg en onderhouden goede contacten met de diverse werkvelden in het onderwijs. Het zijn praktijkmensen met een academische achtergrond gespecialiseerd in bepaalde thema’s.

Samen met Fontys Hogeschool Kind en Educatie heeft Fontys OSO drie kenniscentra. Kenniscentrum Gedrag, Kenniscentrum Passend Onderwijs en Kenniscentrum Taal.

Uitgelichte vacatures bij

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Alvast een paar van onze mooiste vacatures. Zit jouw droombaan er (nog) niet tussen?

Onderwijsmanager (lid MT)

Tilburg |

24 - 32 uur