Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen

Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen (TNW) verzorgt de opleidingen Applied Science en Technische Natuurkunde. Centraal staat de professionele ontwikkeling van onze studenten.  Een essentieel kenmerk van de opleiding is de verwevenheid van de opleiding met het werkveld. Behalve opleidingen zijn onderzoek via het lectoraat Thin Films & Functional Materials en zakelijke dienstverlening belangrijke pijlers van TNW.