19 juni: ‘Samen opleiden voor onderwijs in beweging’

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het onderwijs waar we leraren voor opleiden is volop in beweging. Grote vraagstukken zoals kansengelijkheid, kwaliteit van onderwijs, het lerarentekort en de kwaliteit van de lerarenopleiding vragen om nieuwe antwoorden. Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) werkt samen met vo- en mbo-scholen in Limburg om deze vragen en problemen aan te pakken. Op woensdagmiddag 19 juni organiseert het FLOS-lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ in samenwerking met de Academische OpleidingsSchool Limburg (AOSL) en de Opleidingsschool MBO-docent Limburg (OMDL) het symposium ‘Samen opleiden voor onderwijs in beweging’. Naast workshops, presentaties van good practices uit de onderwijs- en opleidingspraktijk presenteren FLOS-studenten bijzondere afstudeerprojecten in de schoolpraktijk.

Dialoog versterken
Het event is volgens Frank Crasborn, FLOS-lector ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’, en jaren geleden één van de initiatiefnemers, bedoeld om op en over de grenzen van ieders praktijk en discipline de dialoog te versterken tussen werkveld, schoolleiders, opleiders, onderzoekers en studenten. Crasborn ziet het jaarlijks terugkerend symposium nog steeds als een belangrijk ontmoetingsmoment: “Om op elkaar afgestemd te blijven moet je ook regelmatig met elkaar onderwijs- en opleidingspraktijken uitwisselen en daarover in gesprek gaan. Zo’n moment is niet alleen voor scholen, opleiders en onderzoekers, maar ook voor onze derde- en vierdejaars en masterstudenten een mooie kans om zich te presenteren. Ook zij gaan op die middag met bezoekers in gesprek over onderwijsproducten die ze voor en met de school ontwikkeld hebben, en het flankerende onderzoek dat ze uitvoerden naar de werking ervan bij leerlingen.” 

Ook tweedejaars studenten doen mee. Zij gaan met de huidige derde- en vierdejaars studenten in gesprek over do’s en don’ts bij de aanpak van (afstudeer)projecten op school, waar ze zelf straks ook mee te maken krijgen. Voor de scholen op hun beurt is het niet alleen een kans om nieuwe onderwijspraktijken te laten zien, maar ook nieuw onderwijstalent te ontdekken en wie weet ook wel binnen te halen.

Handen vol
Met uitzondering van twee coronajaren vindt het evenement sinds 2012 elk jaar onder een andere titel plaats. De eerste jaren nog vooral gericht op het delen van praktijkonderzoek. Crasborn: “Er waren toen nog scholen die met eigen middelen en onderzoekers binnen de eigen school praktijkonderzoek uitvoerden. Die tijd is voorbij. De meeste scholen hebben wel een innovatieagenda, maar geen expliciete onderzoeksagenda. Ze hebben hun handen vol aan hun primaire taak: het onderwijs aan leerlingen. Voor onderzoek gekoppeld aan hun ontwikkelagenda werken ze meestal samen met hogescholen en universiteiten, vaak binnen al bestaande structurele partnerschappen in het kader van het Samen Opleiden van leraren.”

Naast de presentaties, workshops en good practices is er bij de start een keynote lezing door Danae Bodewes over nieuwsgierigheid als motor van leren en bron van inspiratie en energie. Aan het eind van de middag reflecteert dichter en performer Quirien van Haelen op de middag, en reikt Frank Crasborn namens het FLOS-lectoraat de jaarlijkse prijzen uit voor de beste afstudeerpraktijkonderzoeken. 

Uitdaging
FLOS is de grootste lerarenopleider voor het voortgezet onderwijs en het mbo in Limburg en het FLOS-lectoraat is het enige lectoraat in Limburg dat zich richt op de ontwikkeling van de lerarenopleiding en opleiders en begeleiders van leraren voor dat werkveld. Crasborn: “Samen werken we aan dezelfde doelen: het verbeteren van de lerarenopleiding en het onderwijs waar we voor opleiden en daaraan gekoppeld het terugdringen van het lerarentekort. Nieuwe leraren werven is een uitdaging. Daarbij is het van belang dat we ook de kwaliteit van de opleiding blijven bewaken en gebruikmaken van beschikbare kennis over het leren en opleiden van leraren. Daar is veel onderzoek naar gedaan, dat onder druk van de tekorten soms wel eens over het hoofd wordt gezien. Belangrijk is dat we ook blijven nadenken over de begeleiding van jonge leraren na de opleiding zodat ze niet vroegtijdig het beroep verlaten. Er zijn immers veel meer mooie kanten aan het leraarsberoep dan mindere.” Datzelfde geldt voor nieuwkomers in de lerarenopleiding. Er is nog (te) weinig aandacht voor introductie en professionele ontwikkeling van nieuwkomers in het beroep van lerarenopleider dat een eigen kennisbasis en beroepsstandaard heeft. Beginnende opleiders en begeleiders van leraren worden nog te weinig expliciet voorbereid op hun (nieuwe) rol. Ze leren het opleidersberoep vaak door vallen en opstaan. Dat kost onnodig veel tijd en leidt soms tot werkpraktijken die niet goed passen bij een toekomstbestendige lerarenopleiding.

Inschrijven
Het symposium “Samen opleiden voor onderwijs in beweging’ is een samenwerking tussen het Fontys Lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing” van Fontys Lerarenopleiding Sittard, Samen Opleiden (AOSL) en Opleidingsschool MBO-Docent Limburg (OMDL). Het vindt plaats op woensdag 19 juni van 13.15 – 17.00 uur in het Fontysgebouw en Toon Hermans Theater in Sittard en is gratis bij te wonen.

Deelname enkel na aanmelding

Auteur: Linda Koster

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.