2SHIFT: samen op zoek naar de juiste aanpak in communities

FOR SOCIETY

Een sterk netwerk opbouwen begint met het samenbrengen van alle betrokkenen. Daarom stond de kickoff van SPRONG-programma 2SHIFT media november in het teken van ontmoeten en samen leren, om gezamenlijk stappen te kunnen maken in het bevorderen van eerlijke kansen op een gezond leven.

Gezamenlijkheid stond centraal tijdens de kickoff-conferentie die plaatsvond bij de HAN University of Applied Science in Nijmegen. In het programma draaide alles om kennismaken, kennis uitwisselen en netwerken. Meer dan 60 partners van HAN, Fontys en daarbuiten, zochten elkaar vol enthousiasme op.  

Partners samenbrengen
Het samenwerkingsverband 2SHIFT draagt bij aan de missie om de kans op goede gezondheid bij mensen te vergroten. Dit gebeurt door middel van een community-aanpak; een samenwerking van inwoners, professionals uit wonen, welzijn en zorg, lokale beleidsmakers en ondernemers. In een community (gemeenschap) zijn alle partners op zoek naar factoren die de gezondheid van inwoners verbeteren. 2SHIFT brengt alle kennis en inzicht bij elkaar en bouwt een infrastructuur voor onderzoek. Zo ontstaat een langdurige kennisontwikkeling, -uitwisseling en samenwerking.

2SHIFT richt zich op vier regio’s. In deze regio’s werken onderzoekers verbonden aan HAN en Fontys samen met partners uit de community én met ervaringsdeskundigen, studenten en docenten. De partners in deze regio’s komen in de praktijk nog niet altijd samen, terwijl dit juist voor versterking kan zorgen. Daar ligt een rol voor 2SHIFT: de samenwerking zorgt voor meer impact, niet alleen binnen één regio, maar ook daarbuiten.

Regio’s aan het woord
Gedurende de middag wisselden alle deelnemers waaronder bestuurders van HAN en Fontys, dromen en toekomstvisies uit. Ze deelden ervaringen over bestaande projecten die aan 2SHIFT verbonden zijn of in de toekomst verbonden kunnen worden.  Dat er al veel gebeurt in de vier regio’s, viel op te maken tijdens de presentaties van de kick-off. Elke regio werkt op eigen wijze al aan het vergroten van eerlijke kansen op een gezond leven. 

De Brainportregio Eindhoven is een van de deelnemende regio’s. Bienke Janssen is daarbij betrokken als onderzoeker vanuit Fontys. Ze vertelt: “We hebben inmiddels volop ervaring opgedaan met het bouwen aan lerende gemeenschappen. We beginnen te leren wat wel en niet werkt en dat overal andere vraagstukken spelen. Dit vraagt steeds om een andere werkwijze. Maatwerk leveren is fijn en krachtig, maar tegelijkertijd merken we dat dat soms ook onzekerheid oplevert. Want welke opdracht formuleer je waar, wat zijn de minimale eisen en wanneer doe je het goed? Daar komt 2SHIFT in beeld. 2SHIFT gaat voor ons over netwerkvorming en integraal samenwerken, zodat we over schuttingen kunnen kijken naar andere regio’s en samen mogen leren.”

Een andere regio is Mooi Maasvallei. Onderzoeker Geert Rutten (HAN): “We kijken hierbij vooral naar kansrijke verbindingen. Bijvoorbeeld door studenten opdrachten te laten uitvoeren bij de fieldlabs/leerwerkplaatsen in Cuijk en Afferden of via speciale (afstudeer)opdrachten waar studenten vanuit verschillende opleidingen aan samenwerken. Daarnaast kijken naar grotere vraagstukken – de ‘wicked problems’. We brengen de inwoners, professionals en bestuurders in contact met de meest passende expertise van de HAN en Fontys.” Volgens Rutten is in de regio een enorme drive bij bestuurders en inwoners aanwezig om de zorg te veranderen en nieuwe initiatieven te starten. “Een goede voedingsbodem”, aldus Rutten.

In de Westelijke Kanaalzone in Nijmegen sluiten Koen Dortmans en Simon van Genderen als onderzoekers aan bij de aanpak stadsdeelprogrammeren in de sociale basis. Hierbij gaat het, net als in 2SHIFT, om verbindingen tussen formele en informele organisaties te versterken zodat inwoners- en vrijwilligers samen bijdragen aan gemeenschapsvorming en goed samenleven. Karin Thuis is alliantiemakelaar en wijkdocent. Ze licht drie projecten uit die alle gericht zijn op het vergroten van leefbaarheid in Uden, Gemert en Bakel, drie dorpen in de regio Noord-Oost Brabant.

Opbrengsten
De onderzoekers kijken uit naar de samenwerking in 2SHIFT en de opbrengsten voor onderwijs, onderzoek en de praktijk. “Met een zichtbaar en toegankelijk netwerk van publieke en private partners en inwonersinitiatieven kunnen we als kennisinstelling direct inspelen op de kleine en grote vraagstukken die leven”, zegt Rutten. 

“En vergeet niet de toegevoegde waarde voor het onderwijs”, vult Janssen aan. “Zowel HAN- als Fontysstudenten kunnen leren in de context van de wispelturige praktijk en uiteraard gaan we, samen met docenten, inzetten op het vertalen van de opgedane kennis naar onderwijsmateriaal!”

> Bekijk hier de video met een korte weergave van de bijeenkomst.

Auteurs: Cécile Nowack, Lisa van Roosmale, Christel Ruijs
Fotografie: Rob Gieling

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.