Aan de slag met vraagstukken uit Nationale Wetenschapsagenda

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Negentien consortia ontvangen financiering om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken. Actieve samenwerking tussen verschillende onderzoeksdisciplines, verschillende kennisinstellingen en met publieke sectoren en bedrijfsleven vormen de kern van de projecten. De projecten krijgen financiering binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Een van de projecten is: ‘Becoming literate in a digital age: Adapting reading education in the Netherlands’ aangevraagd onder leiding van Prof. Dr. Els Stronks (UU). In het grote consortium met collega’s van verschillende universiteiten, hogescholen en maatschappelijke partners neemt ook Kelly Beekman deel, lector van het lectoraat Technology-enhanced Assessment bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Recent werd bekend dat de aanvraag gehonoreerd is.

In totaal is ruim 131 miljoen euro beschikbaar voor de consortia. Daarvan is ruim 113 miljoen euro afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda, bijna 18 miljoen euro wordt medegefinancierd door de (internationale) consortiumpartners.

Toegekende projecten
De toegekende projecten richten zich op vragen vanuit de samenleving, die de inhoudelijke agenda van de NWA vormen. De consortia kennen een brede vertegenwoordiging van kennisorganisaties én maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals musea, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland, tot stichtingen, patiëntenverenigingen en andere burgerinitiatieven, gemeenten, provincies en ministeries. Ook het bedrijfsleven is ruim vertegenwoordigd.

 Over het project ‘Becoming literate in a digital age: Adapting reading education in the Netherlands’
Nederlandse leerlingen (4-18) begrijpen steeds minder goed wat ze lezen – wat hen opbreekt in hun schoolcarrière en als volwassen burger. Daarbij groeit de groep jongeren met leesachterstanden. Dit project onderzoekt hoe dit op te lossen met (digitaal) leesonderwijs dat leesbegrip én leesgedrag versterkt, en daarbij problemen en kansen van online lezen incorporeert. Een brede groep wetenschappelijke experts en belanghebbenden in het werkveld co-ontwikkelen een conceptueel model en testen dat model in uiteenlopende onderwijsvormen en schoolniveaus. Hierdoor wordt inzichtelijk welk (digitaal) leesonderwijs docenten en leerlingen helpt. Specifiek ook leerlingen met leesachterstanden. We implementeren de resultaten in scholen, methoden, lerarenopleidingen en beleid.

Over het lectoraat TEA
In het lectoraat staat de vraag centraal hoe je (toekomstige) onderwijsprofessionals in het vo, mbo en hbo de juiste kennis en (complexe) vaardigheden kunt bijbrengen rondom toetsing, ter ondersteuning van complexe leerprocessen en met de inzet van effectieve en efficiënte technologieën. Het lectoraat voert zowel binnen als buiten Fontys, samen met partners en studenten, projecten uit op het gebied van technologie-ondersteund toetsen en beoordelen. Binnen het NWA-ORC project gaat in samenwerking met Radboud Universiteit (o.l.v. Prof. Dr. Eliane Segers) de volgende vraag onderzocht worden: ‘Welke (technologie-ondersteunde) vorm van leesonderwijs helpt leerlingen om hun leesmotivatie, -begrip en leesgedrag te bepalen en te versterken door voorkeuren voor hun digitale leesomgeving met betrekking tot vorm en inhoud.  Meer informatie vind je op de website van het lectoraat. 

Over het NWO
NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur. Lees meer over het NWO.

 

 

Door: Monique van Laar

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.