Ad Zorg en Technologie verkozen tot topopleiding

FOR SOCIETY

De Associate degree (Ad) Zorg en Technologie van Fontys is verkozen tot topopleiding. Logisch dat opleidingsmanager Stan Ockers straalt van oor tot oor. Ondertussen bouwt hij verder. ‘Er komt een voltijds variant en we stellen onderwijsmodules open voor de werkende professional.’

De Associate degree (Ad) Zorg en Technologie startte in 2018. In 2020 werd de opleiding geaccrediteerd door de Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en het jaar daarna werd de opleiding al uitgeroepen tot topopleiding. Opleidingsmanager Stan Ockers: ‘Dat betekent dat we goed onderwijs bieden en de studenten tevreden zijn. Een bevestiging dat we goed bezig zijn en onze opleiding van goed niveau is.’

Het opleidingsniveau Associate degree bestaat relatief kort, aldus Stan. ‘Qua niveau is de Ad gepositioneerd tussen mbo niveau 4 en hbo niveau 6. Dit tussenliggend ‘hbo-niveau’ duurt in de regel twee jaar. Ideaal voor de praktijk en voor mensen met de ambitie om bij te leren en zich te verdiepen en/of te verbreden, maar bijvoorbeeld geen vierjarig hbo-traject willen volgen.’

Een baan met toekomst
De Ad Zorg en Technologie leidt op tot adviseur Zorg en Technologie. Wat houdt dat in? Stan: ‘Zo’n adviseur is werkzaam op het snijvlak van zorg, welzijn en technologie. In het curriculum zit dus ook lesstof uit alle drie deze invalshoeken verweven. Dat maakt het tot een cross-sectorale opleiding. Een opleiding met een uitstekend toekomstperspectief.’

Dat goede perspectief hangt nauw samen met de demografie van Nederland. Ons land vergrijst in hoog tempo. Stan: ‘We worden allemaal steeds ouder en dit heeft consequenties voor ons gezondheidszorgsysteem. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl er een groot tekort aan personeel in de huidige beroepen is ontstaan. Volgens berekeningen van de Sociaal Economische Raad (SER) werken er op dit moment 1,4 miljoen mensen in de zorg en we komen nu al mensen tekort. Volgens diezelfde SER hebben we in 2040 meer dan twee miljoen mensen nodig in de zorg. Dat gaan we op deze manier nooit redden.’

Schakelen
Hoe dan wel? Stan: ‘Wij geloven dat een adequate inzet van technologie uitkomst kan bieden. Technologische hulpmiddelen kunnen cliënten zodanig ondersteunen dat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, waardoor bepaald werk bij de professional kan worden weggenomen. Dat vraagt wel om specifieke kennis, vaardigheden en attitude. We hebben mensen nodig met kennis van zorg, welzijn én van technologie. Professionals die weten hoe ze met een onderzoekende houding de vraag helder moeten krijgen én die weten wat voor (technologische) oplossingen ingezet kunnen worden – of die als brugfunctie kunnen schakelen met (technologische) bedrijven die oplossingen kunnen leveren en/of bouwen. Ze brengen op deze manier dus vraag en antwoord bij elkaar.’

Goud waard
De Ad Zorg en Technologie is volgens Stan interessant voor (toekomstige) professionals die in de zorg- en/of de welzijnssector werken of gaan werken, en die innovatief willen leren denken ten opzichte van bestaande processen. ‘We zullen de zorg slimmer moeten organiseren. Dat kan door de mogelijkheden van de technologie beter te kennen en te benutten. Professionals die hierin de weg weten zijn voor iedere zorg- en welzijnsorganisatie hun gewicht in goud waard. Steeds meer instellingen en bedrijven zoals techniekbedrijven, gezondheidscentra, dokterspraktijken, verzekeringsmaatschappijen en ICT-afdelingen erkennen dat en nodigen hun medewerkers uit onze opleiding te volgen om zich deze nieuwe manier van denken en kijken eigen te maken.’

Om de Ad Zorg en Technologie te volgen hoef je geen verstand van technologie te hebben, aldus Stan. ‘Wel moet je nieuwsgierig zijn. Je moet de juiste vragen kunnen stellen om helder te krijgen wat de vraag van de cliënt is en te kunnen inschatten welke rol technologie daarbij zou kunnen spelen. Andersom kan trouwens ook: dat je bij een (technologie)bedrijf werkt en meer wilt leren over de praktijk van de zorg, zodat de oplossingen die jouw bedrijf levert en/of maakt goed aansluiten op de vragen van de cliënt(en).’

Altijd actueel
Het onderwijs van de Ad Zorg en Technologie is bijzonder praktisch van opzet. Stan: ‘Wij behandelen vraagstukken uit de praktijk, met daaraan gekoppeld het leren en de theorie. Als zich ineens een bepaald maatschappelijk probleem voordoet kunnen we daar in ons onderwijs ogenblikkelijk op inspelen, bijvoorbeeld door iemand van buiten naar binnen te halen om over die ontwikkeling te vertellen of door bij een organisatie op bezoek te gaan. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet en werken met NHL Stenden aan een landelijk opleidingsprofiel om de positie van de Ad Zorg en Technologie binnen de maatschappij te versterken. For Society, zoals we dat binnen Fontys uitstralen.’

Meer weten? 
Wil je meer weten over de Ad Zorg en Technologie? Kijk dan hier, of neem contact op met opleidingsmanager Stan Ockers, s.ockers@fontys.nl.

 

 

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.