Adviesraad voor Kenniscentrum Applied AI for Society

FOR SOCIETY

Per 1 september 2023 stelt het Fontys Kenniscentrum Applied AI for Society (KC AI) officieel een adviesraad in. Tijdens het launch event van het KC AI in Tilburg dat 29 juni j.l. plaatsvond, maakte leading lector Gerard Schouten bekend wie tot de adviesraad toetreedt. 

De adviesraad zal het bestuur van het kenniscentrum de komende jaren gevraagd en ongevraagd van advies dienen op de volgende drie onderdelen: benchmarking – welke grote ontwikkelingen vinden er plaats op het expertisegebied van KC AI op regionaal, landelijk en internationaal niveau? -, relevantie – sluiten de projecten van KC AI voldoende aan bij behoeftes van de publieke en private sectoren waarvoor het onderzoeksprogramma van KC AI relevant is? – en portfolio-ontwikkeling – welke opties dienen zich aan om nieuwe (subsidie)projecten te starten en met welke partners?

Diverse samenstelling
De adviesraad zal worden voorgezeten door Prof. Dr. Emile Aarts (emeritus Rector Magnificus Tilburg University). Gerard Schouten bedankte de kersverse voorzitter in het bijzonder voor zijn hulp bij het samenstellen van een diverse en zeer deskundige groep adviseurs. De leden van de adviesraad zijn op persoonlijke titel benoemd en werden gekozen op grond van hun brede kennis van de verschillende voor KC AI relevante expertisegebieden. Ook is gestreefd naar een samenstelling die diversiteit weerspiegelt in termen van gender en leeftijd. De samenstelling van de adviesraad hanteert een bezetting die de vier innovatiedimensies volgt van het quadrupel helix model. Daarnaast wordt er een zetel opgenomen voor een vertegenwoordiger van de studentgeleding van Fontys ICT, penvoerend instituut van het KC AI. Op basis van deze vijf dimensies zijn de volgende leden bereid gevonden zitting te nemen in de raad:
•                 Kennisinstellingen: Prof.dr. Max Louwerse (Tilburg University)
•                 Private sector: Dr. Boris de Ruyter (Philips Strategy and Innovation)
•                 Publieke sector: Drs. Petra van Dijk (Mindlabs)
•                 De samenleving: Drs. Bente Liefting (Provincie Noord Brabant)
•                 Studentvertegenwoordiging: Amandeep Singh (Fontys ICT)

De adviesraad  start officieel met haar werkzaamheden op 1 september 2023.

Foto: Prof.Dr. Emile Aarts 
Auteur: Anke Bardie

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.