AI schrijft de carnavalskraker van 2024!

FOR SOCIETY

Twee docenten, Danny Bloks en Erdinç Saçan, verbonden aan Fontys ICT, hebben een muziekstuk gecreëerd, volledig geproduceerd met behulp van AI. Dit project is niet alleen een creatieve uiting, maar vooral een poging om de discussie over de rol van AI in ons dagelijks leven aan te wakkeren.

Het carnavalsnummer en de bijbehorende videoclip zijn tot stand gekomen met behulp van diverse Generatieve AI-tools waarmee tekst, zang, muziek, afbeeldingen en video’s zijn gegenereerd. De gebruikte AI-tools zijn:

– ChatGPT: Voor het schrijven van de songtekst.
– ElevenLabs: Voor de zang.
– Suno: Voor muzieksamples, inclusief het begin, refrein en een solo-trompet.
– Dall-E 3 en HuggingFace Photo Maker: Voor afbeeldingen.
– KaiberInVideoPika Labs en Neural Frames: Voor video’s.
– Adobe Photoshop GenAI Fill: Voor het samenstellen van de single cover.

Danny Bloks, een van de betrokken docenten, heeft het muziekstuk afgemixt en gemasterd (waarbij ook gebruikgemaakt is van AI-toepassingen) en de video’s samengevoegd met Adobe Premiere.

Veranderingen in de creatieve industrie
Het project onderstreept de groeiende invloed van AI in de creatieve industrie en stimuleert een bredere discussie over de integratie van AI in verschillende aspecten van ons leven, waaronder carnaval. Enkele fouten en vooroordelen in tekst en/of videobeelden zijn bewust meegenomen in het eindresultaat om zowel de mogelijkheden als de vele uitdagingen die AI met zich meebrengt te benadrukken. 

Door het samenbrengen van technologie en menselijke creativiteit, dient dit project als een katalysator voor gesprekken over de toekomstige interactie tussen mens en machine. Kan iedereen straks in een uurtje een carnavalskraker voortbrengen?
 

De muziekvideo is hier vinden op:

Auteurs: Erdinç Saçan en Danny Bloks

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.