Akkoord van 10 miljard voor hoger onderwijs ondertekend

FOR SOCIETY

Op de valreep, nog net voordat alles en iedereen op vakantie is, werd donderdagmiddag het sectorakkoord voor het hoger onderwijs ondertekend. In het Nexus-gebouw van Fontys werden symbolische handtekeningen geplaatst onder een akkoord dat liefst 10 miljard euro behelst.

De ondertekenaars waren minister Dijkgraaf en de voorzitters van het hbo en de universiteiten, Maurice Limmen en Pieter Duisenberg. Het drietal roemde het akkoord en was vooral eensgezind in de vreugde over het feit dat na jaren plannen en praten onderzoek (theoretisch en toegepast) eindelijk een stevigere basis krijgt.

En daarmee feitelijk ook het onderwijs, aangezien alleen al 200 miljoen beschikbaar komt voor nieuwe posities. Daarmee moet ook de werkdruk verminderen bij het bestaande personeel. 

“Er is veel vraag naar hoger opgeleid personeel. Dat is een van de grote uitdagingen die op ons afkomt. Zie ook huidige maatschappelijke thema’s als energietransitie en digitalisering. Onderzoek hiernaar in de breedte kan bijdragen aan oplossingen voor die vraagstukken. En dit akkoord geeft meer ruimte om dat onderzoek te doen”, aldus Limmen. 

Accu opladen
Minister Dijkgraaf vergeleek het hoger onderwijs met een auto. Die auto reed de afgelopen jaren rond met een accu die verre van opgeladen was. “De combinatie van dit bestuursakkoord en het regeerakkoord laadt die accu misschien niet op voor 100 procent, maar wel een heel eind.”

Dat met geld en afspraken alleen de problemen in het hoger onderwijs nog niet zijn opgelost, daar was de minister ook duidelijk over. “We horen heel veel signalen over te hoge werkdruk, te weinig kans op een beurs, te veel kortlopende arbeidscontracten. Veel daarvan kunnen we nu gaan adresseren. Dat moet ook, want anders heeft het hoger onderwijs over een paar jaar hele grote problemen.”

Internationalisering
Tijdens panelgesprekken met onder anderen enkele Fontysstudenten en Fontyslector Steven Vos kwam ook de vraag over het almaar groeiende aantal internationale studenten op tafel. Dijkgraaf noemde dat een enorm groot goed. “Nederland is een kennisknooppunt.” Hij erkent dat dit knooppunt in de knel dreigt te raken door de onstuimige groei van de laatste jaren. Maar wil daar nu nog niets aan doen.

“Laten we eerst eens een gezamenlijk beeld creëren. Dat is verstandiger dan nu al vanuit Den Haag allerlei bruuske dingen te doen. De architectuur van het hoger onderwijs is al oud. Dat huis staat al dertig jaar. Er zijn hele fundamentele vragen rond die architectuur die lange tijd niet even goed beantwoord zijn. Dat wordt het gesprek van de komende tijd, en de internationalisering hoort daar ook bij.” 

Artikel overgenomen van Bron, Jan Ligthart

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.