Arthur Kok benoemd tot lector Transforming the Economy

FOR SOCIETY

Het college van bestuur van Fontys heeft Arthur Kok benoemd als lector van het nieuwe lectoraat Transforming the Economy (een samenwerking tussen Fontys Economie en Communicatie en Fontys Academy for the Creative Economy). De benoeming zal ingaan op 1 mei 2024.

Het nieuwe lectoraat gaat nieuwe handelingsperspectieven ontwikkelen die uitgaan van ‘meervoudige waardecreatie’. Dat zijn perspectieven waarin economische, maatschappelijke en ecologische waarden als gelijkwaardig worden gezien.

Het huidige economische systeem staat ter discussie. De noodzaak tot duurzaam en maatschappelijk ondernemen en innoveren wordt onderschreven door politiek, ngo’s en bedrijfsleven, ook onder druk van de publieke opinie en het maatschappelijk humeur. Toch lukt het maar nauwelijks om de gewenste transities daadwerkelijk tot stand te brengen. Bedrijven en organisaties geven aandacht aan ecologische en maatschappelijke waarden, maar alleen voor zover dit hun economische waarde niet bedreigt. Alternatieve benaderingen van de economie, zoals betekeniseconomie, donuteconomie of postgroei, vinden weer dat economische waarden ondergeschikt zijn aan ecologische en maatschappelijke waarden. Dit leidt in de praktijk tot top-down benaderingen met een eenzijdige focus op regelgeving en doelmatig aangestuurde gedragsverandering, waardoor draagvlak een uitdaging wordt.

Door de mogelijkheid tot systeemverandering te zoeken in de radicale gelijkwaardigheid van economische, maatschappelijke en ecologische waarden, wil dit lectoraat bijdragen aan de transformatie van de economie.

Waarom dit lectoraat?
“Er wordt al het nodige onderzoek gedaan naar nieuwe economische perspectieven”, legt Arthur Kok uit. “Maar het probleem is dat die onderzoeken zich vaak moeilijk naar de praktijk laten vertalen. Paradoxaal genoeg komt dat doordat de theorie achter zo’n nieuw perspectief onvoldoende onderzocht wordt: men wil te snel naar een oplossing. Ik denk dat goede praktijkoplossingen pas ontstaan als je teruggaat naar de basis van de economie zelf. De insteek van dit lectoraat is daarom te kijken naar de behoeftestructuur die aan de basis van ons economisch handelen ligt. Ik zie behoeften niet als voorkeuren van individuen, maar als een complex weefsel van afhankelijkheidsrelaties tussen mensen (maatschappij) en tussen mens en natuur (ecologie). Dat is ook waar meervoudige waardecreatie in mijn ogen over gaat. Ik ben ervan overtuigd dat deze meer filosofische en speculatieve benadering de praktijk helpt om tot transformatieve oplossingen te komen die de broodnodige transities vooruithelpen. Dat doe ik niet alleen, maar samen met innovatieve en ondernemende praktijkpartners en onderzoekers uit verschillende disciplines.”

Wie is Arthur Kok?
Arthur Kok (1981) studeerde filosofie in Tilburg en Berlijn en promoveerde in 2013 cum laude met een proefschrift over de metafysica van de moderne subjectiviteit aan de Universiteit van Tilburg, waar hij tot 2015 als postdoctoraal onderzoeker aan verbonden blijft om zich bezig te houden met de politieke en economische filosofie. In 2016 gooide hij het roer om en werd cultureel ondernemer. Met celliste-performer Jacqueline Hamelink ontwikkelde hij Stichting Sounding Bodies waar hij tot 2020 zakelijk leider was. Ondertussen coachte hij verschillende kunstenaars op zakelijk strategisch gebied. Sinds 2017 werkt hij bij Fontys Academy for the Creative Economy, eerst als docent creativiteit en onderzoek, later als docent-onderzoeker en onderwijsontwikkelaar. Hij is nauw betrokken geweest bij de transitie naar zelfsturend onderwijs en heeft tussen 2021 en 2023 de master Strategische Communicatie mede ontwikkeld.

auteur: Sander Peters

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.