‘Bied verpleegkundigen kans hun leven lang te leren’

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het gebrek aan mogelijkheden om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen, is voor verpleegkundigen een zwaarwegende reden om het vak te verlaten. Het is dus belangrijk dat zorginstellingen verpleegkundigen de mogelijkheid bieden om hun leven lang te blijven leren, vindt Annemarie de Vos. Zij werd vrijdag 12 mei in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) geïnstalleerd als lector.

Fontys, Avans en het ETZ slaan met het lectoraat ‘Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen’ de handen ineen. Samen gaan zij onder leiding van Annemarie de Vos onderzoeken hoe het werken in Zorg Innovatie Centra bijdraagt aan de voortdurende professionele ontwikkeling van verpleegkundigen en wat dit oplevert in termen van bevlogenheid, werkplezier en behoud.

Vragen
Het tekort aan verpleegkundigen is een groeiend probleem. Het is dus belangrijker dan ooit dat verpleegkundigen betere ontwikkelkansen krijgen en daar beter de regie over kunnen voeren, stelt de nieuwe lector. Annemarie de Vos vraagt zich gelijktijdig af of verpleegkundigen wel voldoende in staat zijn om die regie te pakken. Een andere vraag is of er überhaupt voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn die bovendien aansluiten op de behoeften van verpleegkundigen. Onderzoekers van het lectoraat gaan de komende vier jaar deze vragen ontrafelen.

Zorg Innovatie Centra
In de zoektocht richt het lectoraat zich voornamelijk op de vraag hoe het werken in Zorg Innovatie Centra (ZIC’s) bijdraagt aan continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. “We weten dat het stage lopen in een ZIC leidt tot een grote leeropbrengst voor studenten”, zegt Annemarie de Vos. In een ZIC – een leeromgeving binnen een bepaalde ziekenhuisafdeling, die studenten onder leiding van een gediplomeerd verpleegkundige zelfstandig draaiende houden – streeft men naar een cultuur, waarbinnen leren, onderzoeken en innoveren hand in hand gaan.

Onderzoek
In het ETZ zijn al geruime tijd ZIC’s actief op meerdere verpleegafdelingen. Praktijkevaluaties toonden het succesvolle karakter van die centra aan. “Stages monden uit in een vaste aanstelling en studenten ervaren dat ze daadwerkelijk zeggenschap hebben over hun eigen professionele ontwikkeling”, haalt De Vos aan. Zulke elementen neemt het lectoraat mee in het onderzoek. Dat doet De Vos samen met (docent)onderzoekers en studenten van Fontys, Avans Hogeschool, de partners van samenwerkingsverband Transvorm en arbeidsmarktbemiddeling- en adviesbureau BKV.  

Ultieme doel
Het lectoraat legt de resultaten onder de loep en toetst vervolgens of dat ook werkt voor verpleegkundigen buiten de ZIC’s. Daarnaast gaan de resultaten handvatten geven om de opleidingen verpleegkunde aan te passen en startende professional beter uit te rusten voor het beroep. “Uiteindelijk willen we weten welke factoren binnen de ZIC’s bijdragen aan die continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen”, vat De Vos het doel kernachtig samen. Daarnaast hoopt ze dat de onderzoeksresultaten tot ver buiten de ziekenhuismuren van het ETZ reiken. “In het meest ideale geval gaan meer ziekenhuizen de uitkomsten implementeren en evalueren”, aldus De Vos, die daar meteen een langetermijnvisie aan toevoegt. “Ik hoop dat de uitstroom onder verpleegkundigen daadwerkelijk vermindert. En dat een verpleegkundige zegt: ‘Ik wilde eigenlijk de zorgsector verlaten, maar de beschikbare ontwikkelingsmogelijkheden weerhielden me daarvan’. Dat is mijn ultieme doel. Want elke professional die we voor de zorg kunnen behouden is er één”.

 

Auteur: Tita Hartman

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.