Bijdrage hbo aan Groeifonds versterkt impact

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het Groeifonds stelt bijna 20 miljard euro beschikbaar om de innovatie in Nederland aan te jagen. Het beroepsonderwijs is een cruciale schakel om van het Groeifonds een succes te maken. Toch telt de beoordelingscommissie niemand uit het beroepsonderwijs. Des te opmerkelijker omdat op een bijeenkomst van het Groeifonds afgelopen najaar duidelijk werd dat het Groeifonds zonder mensen uit het beroepsonderwijs geen kans van slagen heeft. ScienceGuide stelt tien goede kandidaten voor. Twee daarvan zijn Fontyslectoren Marian Thunnissen en Steven Vos. Zij vertellen waarom het zo belangrijk is dat het beroepsonderwijs vertegenwoordigd is in het Groeifonds.

Hogescholen hebben de perfecte positie om de verbinding te maken tussen wetenschap en praktijk. Door de Jaren heen hebben Hogescholen zich ontwikkeld tot stevige, betrouwbare kennispartners. Door hun stevige inbedding in de beroepspraktijk lopen ze voorop in het ophalen van praktijkvragen, het samen ontwikkelen van innovaties en het ervoor zorgen dat die innovaties daadwerkelijk in de praktijk landen. We zijn ervaren in het betrekken van bedrijven en werkveldpartners in alle fasen van het onderzoek: vraagarticulatie, uitvoering onderzoek en doorwerking naar de praktijk. Dat gaat verder dan kennisdelen.

Doorgaans zijn er – al dan niet via alle stageadressen – veel contacten met het werkveld. Doordat ze ons al kennen is het makkelijker om op deze projecten samenwerking te vragen.

De hbo’s leiden een heel groot deel van de toekomstige professionals op, en die komen ook nog eens veelal bij het midden en klein bedrijf terecht. Een sector waar juist veel innovatievermogen zit.

Wat zou jouw visie zijn als je deel uit zou maken van de beoordelingscommissie van het Groeifonds?
Marian: “Ik zou uitgaan van de uitgaan van de kracht van het hbo, wo en het mbo en de samenwerking en het leren van elkaar stimuleren. Met inzet van ieders kracht en netwerk: we hebben elkaar echt nodig om innovaties voor elkaar te krijgen.”

Steven: “Aanvragen zouden beoordeeld moeten worden op hun potentieel om daadwerkelijk voor verandering te zorgen over een termijn van tien jaar. Om hierin te kunnen slagen zouden de voorstellen de maatschappelijke uitdagingen centraal moeten stellen en zouden consortia blijk moeten geven van ambitie, realisme, daadkracht en samenwerking over de grenzen van disciplines en domeinen heen.”

Over het Groeifonds
Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Daar plukken wij uiteindelijk allemaal de vruchten van. Economische groei zorgt voor meer inkomen, zodat wij met zijn allen meer te besteden hebben. Daarmee kunnen wij ook blijven investeren in bijvoorbeeld onze gezondheidszorg, ons onderwijs en in de nodige maatregelen tegen klimaatverandering.

 

auteur: Monique van Laar

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.