Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen met KIEM subsidie

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Recent heeft Fontys maar liefst vijftien KIEM 2023 subsidies toegewezen gekregen. Met de KIEM regeling worden nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb, de publieke sector en hogescholen of universiteiten – gedurende een jaar – gestimuleerd. Het onderzoek uitgevoerd met KIEM regeling draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

De samenwerkingspartners voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn: prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, product- en dienstconcepten en netwerkactiviteiten. Centraal staan vier maatschappelijk belangrijke thema’s:

1.      Energietransitie & duurzaamheid
2.      Landbouw, water, voedsel
3.      Gezondheid & zorg
4.      Veiligheid

Een overzicht van de vijftien gehonoreerde samenwerkingsverbanden waar Fontys bij betrokken is, is te vinden in de download bij dit artikel.

De KIEM regeling wordt uitgevoerd door Regieorgaan SIA. SIA stimuleert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen en daarom voeren ze onder andere deze regeling uit. KIEM zet in op het stimuleren van innovatie en kennisbenutting. Innovatie is hard nodig. Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om baanbrekende innovatieve oplossingen met impact.

Dit biedt economische kansen voor publieke en private partijen om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken.

In de komende maanden worden enkele van de projecten in het nieuws onder de loep genomen.

 

auteur: Monique van Laar

Meer nieuws

Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project
Lectorale Rede – Groot verschil door klein te doen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.