Biomolecular Innovation Center geeft boost biotech in Brainportregio

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Hoe zet je als start-up of spin-off in de biotech de eerste stappen op de markt als je zelf niet beschikt over middelen, faciliteiten en personeel? Voor de ondersteuning van deze beginnende bedrijven, startte Fontys samen met Tuatara Diagnostics, Sure Laboratories en de TU/e (DankersLab en The Gate) het brainport biomolecular innovation center in Helmond. Op donderdag 23 mei opende deze biotechhub voor het eerst haar deuren. “Startende mkb’ers kunnen door de beschikbare ruimte en aanwezige faciliteiten een boost geven aan hun onderzoek.”

Foto-onderschrift:  De initiatiefnemers van het brainport biomolecular innovation center: (vlnr) Joost Schoeber (Fontys), Patricia Dankers (TU/e), Frank van der Zanden (Sure Laboratories) en Gijs Dingemans (Tuatara Diagnostics). Foto Mons Media

Lector Joost Schoeber bij het Fontys lectoraat Molecular Technologies for Improved Health, over het initiatief: “Het is niet per se nieuw wat we doen. Het verschil met andere initiatieven is dat we gewoon samen begonnen zijn om te ervaren, leren en oplossingsgericht door te pakken . De lijntjes zijn kort en we brengen hier het ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs binnen de biotech bij elkaar.” 

Groot potentieel 
Dat bedrijven en onderwijs samen mooie resultaten kunnen bereiken, daar hebben de vier initiatiefnemers van de nieuwe biotechhub ruime ervaring mee. Frank van der Zanden van Sure Laboratories: “De mkb- en onderwijswereld zijn heel verschillend. Elkaar op de juiste manier vinden is lastig, omdat je elkaars wereld niet kent. Door in de coronapandemie samen met Fontys een speekseltest te ontwikkelen, merkten we als bedrijf dat het loont om met het onderwijs samen te werken en dat het groot potentieel biedt.” 

Deksel op neus
Niet alleen samenwerking, ook de aanwezigheid van gezamenlijke onderzoeksfaciliteiten is een belangrijke drijfveer om het brainport biomolecular innovation center te beginnen. Gijs Dingemans startte twee jaar geleden op zijn zolderkamer het bedrijf Tuatara Diagnostics. Hij reisde heel Zuid-Nederland door om een geschikte bedrijfslocatie te vinden. Keer-op-keer kreeg hij als starter de deksel op zijn neus: “Ik zocht naar een plek met shared facilities, omdat ik nog niet over voldoende geld beschikte om alles zelf aan te schaffen. Veel van die plekken zaten vol of waren niet te betalen als beginnende ondernemer.”

Vliegende start 
Uiteindelijk kwam Dingemans bij Fontys terecht en kon hij daar een aantal uren per week een lab huren voor het proof of concept van zijn technologie. Dat was op dat moment voldoende maar hij merkte als snel dat “het schoolgebouw niet altijd open is als ik er als ondernemer gebruik van wil maken. Dat is onhandig.” Uiteindelijk vond Dingemans een plek in het bedrijfsverzamelgebouw in Helmond waar ook Sure Laboratories met haar kantoor en labs gevestigd is. Dingemans: “Dat gaf mij een vliegende start, omdat ik gebruik kon maken van de labfaciliteiten die er bij een andere huurder, 2Wave Diagnostics, aanwezig waren.” Naast toegang tot de faciliteiten, werkt Dingemans met stagiaires van Fontys. Ook vroeg hij samen met het Fontys lectoraat een kennisvoucher en regionale subsidie aan, waarmee hij zijn bedrijf naar het volgende level bracht. 

Ideaal instrument
Dat de ontwikkeling van idee naar toepassing tijd en ondersteuning nodigt heeft, dat haalt ook Schoeber aan in zijn presentatie: “De pilot innovatietraineeship van Regieorgaan SIA gaf ons als Fontys de kans om studenten na hun afstuderen te ondersteunen bij hun onderzoeksproject.  Ze ontvangen funding om samen met het bedrijf de uitkomst van hun afstudeeronderzoek verder uit te werken. Een super ideaal instrument.”

Behouden talent 
Beide ondernemers vinden ook het behoud van talent voor de Brainportregio een belangrijke reden om het biomolecular innovation center te starten. Studenten, docenten en onderzoekers werken op deze plek samen met bedrijven aan het ontwikkelen van kennis om zo de biotechsector in deze regio naar een hoger niveau te brengen. Patricia Dankers, professor Biomedical Materials & Chemistry aan de TU/e, benadrukte in haar presentatie tijdens de opening het belang van het transleren van fundamentele biomedische kennis naar de kliniek. “Dat lukt alleen als we het samen doen, spin-offs van de universiteit spelen daarin een cruciale rol”, aldus Dankers. Om het ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en medische instellingen bij elkaar te brengen, richtte ze samen met Van der Zanden de Helmond Biotech-materials Hub op. De ervaring die de twee daarmee opdeden, zetten ze nu in voor het brainport biomolecular innovation center. “We knopen die twee initiatieven aan elkaar en creëren een community dichtbij Eindhoven”, vertelt Dankers. 

Informeel web
Het komende jaar mikken de vier initiatiefnemers op een groei van het center. “Wij bieden hier een informeel web van bedrijven en kennisinstellingen. Ik hoop dat we daarmee bedrijven interesseren en aan kunnen laten haken. En dat startende mkb’ers door de aanwezige faciliteiten hun onderzoek een boost kunnen geven”, licht Van der Zanden toe.

Meer informatie
Wil je meer weten over het brainport biomolecular innovation center, neem dan contact op met: Joost Schoeber via j.schoeber@fontys.nl

Auteur: Sanne Resoort

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.