Bouw als medewerker mee met Fontys aan onderzoek

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Fontys heeft in haar nieuwe strategie stevige ambities uitgesproken over de ontwikkeling van onderzoek in de komende jaren.  We spreken  bestuurslid Elphi Nelissen over deze ambities voor onderzoek en het Verbeterprogramma Praktijkgericht Onderzoek dat in 2020 is gestart.  

Inrichting van de onderzoeksorganisatie  
Elphi: “Ik denk dat we met onder meer het verbeterprogramma een goede basis leggen om deze ambities te realiseren.” Het verbeterprogramma ontwikkelt vanuit drie thema’s – onderzoeksorganisatie, kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en Fontys als aantrekkelijke werkgever voor onderzoekers – de inrichting van onderzoek binnen Fontys. Elphi: “In het thema onderzoeksorganisatie zitten voor nu de meeste acties. Zo worden op dit moment leading lectoren en onderzoeksmanagers per centre of expertise en kenniscentrum benoemd. Hiermee staat de basis voor de inrichting van de onderzoeksorganisatie, maar dan is het natuurlijk nog lang niet klaar. Want het zijn de mensen, en dan om te beginnen lectoren en onderzoekers, die de onderzoeksorganisatie gaan vormgeven!”   

De kracht van multidisciplinair Fontys 
Elphi: “Ik denk dat ons onderzoek van grote toegevoegde waarde is voor het MKB en andere samenwerkingspartners. Wij kunnen bij Fontys onderzoeken, adviseren én zijn in staat om op korte termijn aan de slag te gaan. Bovendien: juist omdat wij zoveel disciplines in huis hebben, kan dit extra goed werken. We kunnen door dit multidisciplinaire karakter intern al verbindingen leggen. We kunnen dit nog wel beter doen, maar we hebben hierin al echt stappen gezet. Dat is natuurlijk ook een van de redenen dat we de centres of expertise en kenniscentra hebben opgericht. In het verbeterprogramma wordt nu gewerkt aan de inrichting van deze centra. Met als doel om de interactie over instituten heen voor elkaar te krijgen en dus het multidisciplinaire te verstevigen.”   

“We hebben al mooie stappen gezet, maar we blijven ambitieus.” 
“We willen heel veel. Het is daarom belangrijk om ons te blijven beseffen in welke tijd we leven. Deze coronaperiode doet wat met het absorptievermogen van iedereen binnen Fontys. Verandering vraagt normaal gesproken al veel energie, tijd en de juiste mindset. In deze tijd is dat natuurlijk helemaal het geval. Gelukkig gebeurt er nog steeds heel veel op het gebied van onderzoek binnen Fontys. We willen alleen nog meer, nog beter en met meer impact. En of we daar als organisatie in deze tijd toe in staat zijn, is soms best spannend. Gelukkig zijn lectoren en onderzoekers zich er ook terdege van bewust dat deze ambities tot grote veranderingen kunnen leiden,” aldus Elphi. Voor het verbeterprogramma is een roadmap ontwikkeld met een planning voor dit studiejaar. Elphi: “Ik heb er vertrouwen in dat we het meeste hiervan dit jaar kunnen implementeren. Belangrijk is wel dat we wendbaar blijven. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling om alles voor de eeuwigheid  dicht te timmeren.” Bekijk de roadmap van het verbeterprogramma​ om te zien wat er dit studiejaar gebeurt rondom het verbeterprogramma.  

Ambities bieden carrièrekansen voor jou als medewerker 
Elphi: “Het mooie aan onderzoek is dat het op allerlei vragen antwoord kan geven: Op vragen die spelen in de maatschappij, maar ook op vragen die vanuit het onderwijs komen. Met ons onderzoek houden we het onderwijs up-to-date, zorgen we voor diepgang in het onderwijs en stimuleren we het onderzoekend vermogen van studenten.” Onderzoek krijgt ook een steeds prominentere rol binnen hogescholen in Nederland. Elphi bevestigt dit: “Onderwijs en onderzoek zijn gelijkwaardig. Alleen is onderzoek nog lang niet zo groot in omvang als onderwijs. We willen dat aandeel van onderzoek gaan vergroten. Jij kunt als medewerker hieraan meewerken. Onderzoek is niet alleen ontzettend leuk; het biedt onze docenten ook mooie carrièrekansen. Zodat zij zich niet alleen kunnen richten op onderwijs, maar ook op onderzoek. Je kunt er als medewerker je werk mee opfrissen én wat extra’s voor je studenten bieden.” Binnen het verbeterprogramma worden verschillende professionaliseringstrajecten op het gebied van onderzoek ​aangeboden, waarvoor medewerkers binnen Fontys zich kunnen aanmelden.  

“Onderzoek kan nog zoveel meer betekenen voor de maatschappij.” 
“Als college van bestuur hebben wij de rol om deze ontwikkelingen aan de buitenwereld te presenteren. Wij doen er alles aan om, ook in deze coronatijd, alles zo goed en zo stevig mogelijk neer te zetten. Om ervoor te zorgen dat de maatschappij er daadwerkelijk ook iets aan heeft. Daarnaast levert Fontys straks de studenten af, die deze veranderingen gaan realiseren in de praktijk. Ik ben ervan overtuigd dat onderzoek binnen hogescholen nog zoveel meer kan betekenen voor de maatschappij. We staan echt aan de vooravond van de grote impact die het kan hebben!”, aldus Elphi.  

Auteur: Jeanine van Middendorp

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.