Brug slaan tussen regionale impact en Europees innovatiebeleid

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Op 16 en 17 juni bezocht een UASNL-delegatie van bestuursleden en beleidsadviseurs Brussel om het praktijkgericht onderzoek van hogescholen onder de aandacht te brengen. Fontys werd vertegenwoordigd door interim-lid van het college van bestuur Frans Möhring. 

De missie van UASNL in Brussel is om de expertise van Nederlandse hogescholen beter te verbinden met Europese maatschappelijke uitdagingen, partners en beleid. Hogescholen blinken uit in het bieden van oplossingen op maat dankzij hun (langdurige) partnerschappen met publieke en private stakeholders in hun regio. Dit maakt hen tot effectieve en betrouwbare partners om de impact van het Europese innovatiebeleid in het veld te vergemakkelijken. Lees meer over het bezoek aan Brussel.

Meer over UASNL
UASNL is een samenwerkingsverband van 17 Nederlandse Hogescholen (Universities of Applied Sciences, UAS), die samenwerken om hun Europese onderzoeksprofiel te versterken. Via het EU-bureau in Brussel draagt UASNL bij aan beleidsontwikkelingen, bouwt het aan Europese partnerschappen en toont het de waarde van praktijkgericht onderzoek bij het beantwoorden van de uitdagingen waar Europa voor staat. In de UAS zijn kennisvalorisatie, praktijkgericht onderzoek en onderwijsactiviteiten sterk met elkaar verweven. Lees meer.

Ook Joep Houterman was in het kader van een paneldiscussie over de Green Deal recent in Brussel. Joep nam deel aan het panel dat in gesprek ging over de vraag wat de Green Deal in petto heeft voor onderzoek en hoe kan ervoor worden gezorgd dat kennisinstellingen co-creators zijn? De bijeenkomst werd georganiseerd door Neth-ER. De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs.

 

auteur: Monique van Laar

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.