Caribische vonk springt over op Nederlandse muziekstudenten

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Na decennia in het verdomhoekje te hebben gezeten, verovert muziekonderwijs op steeds meer scholen in Nederland weer een vaste plek. Hoe zit dat 7000 kilometer verderop, op de voormalige Nederlandse Antillen? Een delegatie, met daarin een docent en twee studenten van Fontys Academie voor Muziekeducatie (AME), ging er aan de slag. En nam een rijke ervaring mee. 

“De ontvangst? Supercool! Bij de leerlingen voelde ik veel waardering voor onze lessen. Diezelfde warmte was er ook bij de workshops aan volwassenen. In Nederland is de houding in het begin wat meer kritisch.” 
Sem Leyten kijkt met bijzonder veel voldoening terug op haar reis naar de Caribische eilanden, van 31 oktober tot en met 13 november. De 22-jarige student zit inmiddels in het derde jaar van de Academie voor Muziekeducatie. Die volgt zij aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. 

Workshops 
Sem maakte deel uit van een gezelschap van twaalf studenten en zes begeleiders – docenten van diverse conservatoria en pabo’s in Nederland. Namens Fontys AME zaten daarin eveneens docent Merel Brusselers en tweedejaarsstudent Docent Muziek Pien Logtens.  De groep van Sem ging naar de zogeheten bovenwindse eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. Pien zat met haar groep op de benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Ze startte op de University of Curaçao, waar de Nederlandse delegatie workshops verzorgde voor leerkrachten van alle basisscholen op het eiland. 

Zingen in het Papiaments  
Studenten boden hierbij lesmaterialen aan rondom de bundel ‘Bon Dia Goeiemorgen’ – kinderliedjes in het Papiaments met Nederlandse vertalingen. Ook werden diverse werkvormen aangereikt en liedjes ingestudeerd.  
“Een dag later hebben de studenten lessen bijgewoond van bij de workshops aanwezige leerkrachten. Om te zorgen dat die zich meer capabel voelen om muziekonderwijs te geven”, vertelt docent Merel. 

Spannend voor leraren  
“Het zijn groepsleerkrachten, geen vakleerkrachten. Ze vinden het soms spannend om muziekonderwijs te geven”, vult Sem aan. “Maar wij zagen dat de kinderen er heel erg enthousiast van werden. Dat deed iets met de leraren.” 
Voor de leerlingen omschrijft student Pien (21) het als ‘een introductie naar het gewoon kind kunnen zijn’: “Vrij zijn, lekker zingen en dansen. Dat werd dan weer door de leerkrachten opgepikt. Die willen hiermee aan de slag gaan.” Pien heeft nog wekelijks contact met het hoofd van het leerorkest op Aruba, om daar een project op te zetten rond het ontwikkelen van muzikale werkvormen. 

Méér Muziek in de Klas 
De reis werd georganiseerd door de stichting Méér Muziek in de Klas. Deze zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. Waarom is dat zo belangrijk? 
Bewezen is volgens AME-docent Merel dat het de ontwikkeling van het kinderbrein stimuleert. Dat het bespelen van een instrument de motoriek verbetert. Ook bevordert het doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden, nodig voor het samen spelen.  Sem: “Sommigen zijn goed in rekenen en taal, anderen bloeien helemaal op tijdens een muziekles. Dan ontdekt een leerkracht dat er veel meer in zo’n kind zit dan gedacht. En dat is weer goed voor het zelfvertrouwen van de leerling.” 

Op tweede kerstdag besteedt het tv-programma Kerst Muziekgala 2022 (NPO 1 21.10u) aandacht aan deze reis. 

Tekst: Tim Durlinger

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.