Comeniusbeurs voor onderwijsvernieuwingsprojecten

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Recent ontvingen twee Fontysprojecten een Comeniusbeurs. De aanvraag voor de Career Jump Start Academy werd gehonoreerd met de Leadership Fellowbeurs en het project ‘Beeld zegt meer dan duizend woorden’, ontving de Senior Fellowbeurs. Met een opleidingscentrum voor neurodivergent talent en met effectieve methoden om videobegeleiding mogelijk te maken in de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding, wordt hard aan de weg getimmerd om studenten beter te kunnen begeleiden.

Het gedrag van een leraar is een bepalende factor in het onderwijs. Dat gedrag wordt onder andere in stagescholen gevormd. Maar hoe krijgen we zicht op het gedrag van stagiaires, en al helemaal de vraag hoe krijg je een goed beeld van het gedrag van stagiaires in het vak lichamelijke opvoeding?

Observatie van gedrag
Voor lerarenopleidingen is het belangrijk dat studenten tijdens de opleiding in de praktijk leren, via stages op scholen. Om studenten in die praktijk te kunnen beoordelen en hen goed te kunnen begeleiden, is observatie van hun gedrag als leraar van essentieel belang. Bijvoorbeeld via video-opnames. Gymlessen hebben echter een aantal kenmerken waardoor videobegeleiding daar nauwelijks wordt toegepast. Het is er vaak druk, rumoerig, en leerlingen zijn verspreid over een groot oppervlak met verschillende activiteiten bezig.

Leeruitkomsten aantonen
Daarom zijn onderzoekers Lars Borghouts en Gwen Weeldenburg gestart met een onderwijsinnovatie binnen de Fontys Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en de gerelateerde master Sport- en Bewegingsonderwijs. Studenten moeten zo beter in staat gesteld worden leeruitkomsten aan te tonen binnen de realistische leeromgeving van de stageschool. In het project ‘Beeld zegt meer dan duizend woorden’ worden technische, didactische en praktische hulpmiddelen ontwikkeld om videobegeleiding mogelijk te maken voor studenten Lichamelijke Opvoeding. Het project is een samenwerking met andere opleidingen voor LO, leraren van stagescholen, onderzoekers en studenten. De beoogde uitkomsten zijn nog niet precies helder, die liggen namelijk ook aan de behoeften en de mogelijkheden van studenten en stagescholen.

Career Jumpstart Academy, opleidingscentrum voor neurodivergent talent
De Leadership Fellowshipbeurs werd toegekend aan het plan voor de Career Jumpstart Academy. 
Neurodivergente studenten worden onvoldoende en te laat voorbereid op de arbeidsmarkt. Het hoger onderwijs leert studenten alles wat ze inhoudelijk voor hun vak nodig hebben, maar loopbaancompetenties worden niet of nauwelijks aangeleerd. Dit raakt vooral neurodivergente studenten. Hierdoor hebben zij moeite om een baan of stage te vinden en te behouden die bij hun kwaliteiten en persoonlijkheid past en om hun wensen aan werkgevers kenbaar te maken. Werkgevers staan juist te springen om jong talent, maar vinden het lastig om neurodivergente medewerkers in hun vaste bedrijfsstructuren in te passen. Door deze onbalans zitten veel neurodivergente jonge mensen thuis of hebben een baan die beneden hun niveau ligt. Veel talent gaat hierdoor verloren.

Bij Fontys en de TU/e hebben ruim 17.000 studenten een neurodivergente breinvariatie zoals ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie of hoogsensitiviteit. Speciaal voor hen willen Marlou Heskes en Manon Krabbenborg van Fontys de Career Jumpstart Academy starten, een opleidingscentrum voor neurodivergent talent. Hier kunnen neurodivergente studenten al vanaf hun tweede studiejaar onderwijsactiviteiten volgen om hun loopbaancompetenties te ontwikkelen. Zo zijn ze beter en eerder voorbereid op een stage of baan in het werkveld en wordt vroegtijdige uitval in de studie voorkomen. 
Lees binnenkort meer over de Career Jumpstart Academy op hub.fontys.nl.

Over het Comeniusprogramma
Het Comeniusprogramma draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het mbo, hbo en wo in Nederland. Dit komt direct ten goede aan studenten en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun carrière.  

Binnen het programma zijn er drie verschillende beurzen: de Teaching Fellow-, Senior Fellow- en Leadership Fellowbeurs. De beurzen stellen onderwijsprofessionals in staat om hun ideeën voor onderwijsvernieuwing in de praktijk te brengen. Welke beurs je aan kunt vragen, hangt af van je ervaring en de onderwijssector.

 

 

auteur: Monique van Laar

Meer nieuws

Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?
Zo snijdt het mes bij Happy Students aan twee kanten

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.