Dana Feringa benoemd tot lector Inclusieve Regio

FOR SOCIETY

Het college van bestuur van Fontys heeft Dana Feringa benoemd als lector van het nieuwe lectoraat Inclusieve Regio. Vanuit het lectoraat wordt de komende vier jaar onderzocht hoe we vormgeven aan saamhorigheid in een regio waarin de verschillen tussen mensen steeds groter worden. Dana Feringa zal in juni 2024 haar lectorale rede uitspreken.

Het lectoraat sluit nauw aan bij een uitdaging waar de Brainport Regio voor staat. De regio floreert in economisch opzicht en om de leidende positie te behouden is verdere groei nodig. Om deze groei mogelijk te maken, blijven bedrijven groeien. Tegelijkertijd is er een steeds grotere groep inwoners die structurele problemen ondervindt bij het deel (blijven) nemen aan het maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld werkende mensen die in financiële problemen raken vanwege de stijgende kosten van voedsel, energie en brandstof. Of mensen die kampen met fysieke, sociaal-emotionele en/of psychische uitdagingen maar niet beschikken over een toereikend sociaal netwerk voor steun. De oorzaak daarvan kan bijvoorbeeld zijn dat ze onlangs naar de regio zijn verhuisd, of dat hun partner fulltime werkt bij een van de grootbedrijven, maar zij zelf geen aansluiting vinden bij sociale en professionele netwerken voor ‘sense of belonging’ of een baan.

Het hebben van een toereikend netwerk werd noodzaak voor het krijgen van ondersteuning, nadat de overheid in 2015 een terugtrekkende beweging maakte in het maatschappelijk domein (bijvoorbeeld de verschuiving van landelijke taken Awbz naar gemeenten – Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Een regio waarin inwoners mee kunnen blijven doen op een manier die zij zelf willen, vraagt om onderlinge saamhorigheid en daarmee het versterken van samenleven in verscheidenheid. Het lectoraat draagt direct bij aan realisatie van de onderzoekdoelstellingen van het Centre of Expertise Inclusive Society en is geïnitieerd vanuit Fontys Sociale Studies.

Dana Feringa is socioloog en orthopedagoog. Vanaf 2007 combineerde zij een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam met het docentschap bij Fontys Hogeschool. Vanaf 2014 is zij verbonden aan het lectoraat Sociale Veerkracht. Eerst als associate lector, later als waarnemend lector en verantwoordelijk voor onderzoek naar transformatievraagstukken in het sociaal domein. Feringa is tevens toezichthouder bij het Summa College. Zij zet zich in voor samenwerking tussen inwoners, kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven en samenwerking binnen de kennis- en onderwijswaaier ten gunste van maatschappelijke impact. Ook het onder haar leiding uitgevoerde onderzoek vindt op inclusieve wijze plaats, daar waar mogelijk met betrokkenheid van inwoners.

Auteur: Sander Peters

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.