Debatmiddag over geweld tegen vrouwen en straatintimidatie

FOR SOCIETY

Het lectoraat Inclusieve Regio (CoE Inclusive Society) organiseert samen met het Regionale Expertteam Huiselijk Geweld en Kindermishandeling een debatmiddag over geweld tegen vrouwen en straatintimidatie op donderdag 7 december aanstaande in het Natlab in Eindhoven.

Bijna elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. Dat zijn er zo’n 40 per jaar. Ze worden vooral vermoord door intimi: een (ex)partner, familielid of stalker. De Verenigde Naties schat dat wereldwijd per dag 137 vrouwen worden gedood, dat zijn er zes per uur. Internationaal wordt dit steeds vaker femicide genoemd. Het wordt tijd dat we meer horen over wat vrouwen meemaken en dat die ervaringen met elkaar in verband worden gebracht. Want de optelsom van al die ‘kleine’ incidenten vormt uiteindelijk de voedingsbodem voor femicide. 

Hoe ziet de debatmiddag eruit? 
Tijdens de inloop kun je deelnemen aan de ‘Kop van Jut’, een interactieve ervaring waarin je als deelnemer meer te weten komt over straatintimidatie.
Daarna gaan we samen naar de documentaire ‘Belaagd’ van Nan Rosens kijken. De documentaire gaat over hoe onveiligheid doorsijpelt in het dagelijkse leven van veel vrouwen. Van nagefloten worden op straat tot niet alleen terug naar huis kunnen in de avond: op verschillende manieren kampen vrouwen met onveiligheid op straat. In de documentaire vertellen vrouwen en meisjes over hun ervaringen.
Als de documentaire is afgelopen volgt het debat waarin we met ervaringsdeskundigen en professionals ingaan op de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen. En wat we regionaal doen om de veiligheid van vrouwen te verbeteren.

Iedereen is welkom, toegang is gratis! 
Wil jij erbij zijn, meld je dan van te voren aan. Je kan je via de volgende link aanmelden.
https://goto.fontys.nl/forms/documentairemiddag.belaagd.41144.nl.htm

Donderdag 7 december, 14:00 – 16: 30 (inloop vanaf 13.30)
Natlab – Filmhuis Eindhoven , Kastanjelaan 500, 5616 LZ Eindhoven 

Trigger warning
De documentaire ‘Belaagd’ bevat thematieken als stalking, ongewenst bejegend worden, aanranding en verkrachting en kan vanzelfsprekend als heftig worden ervaren. Het is daarom op ieder moment van de middag mogelijk de zaal te verlaten. Er is iemand van de organisatie die met je naar buiten loopt. Ook is er iemand aanwezig die nazorg kan bieden. Aan het begin van de middag zullen deze personen door de gespreksleider aangewezen worden zodat je weet bij wie je kunt aankloppen. Heb je na de middag behoefte aan ondersteuning? Dan kun je hier meer informatie vinden: Heb je een steuntje in de rug nodig? (fontys.nl).

Auteur: Lisa van Roosmale

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.