Deelname SustainaBul 2023

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Ook in 2023 gaan de studenten van Studenten Voor Morgen weer aan de slag met het ranken van onderwijsinstellingen in het VO, MBO en HO op het gebied van duurzaamheid. Ze beoordelen de deelnemende scholen op een aantal duurzaamheidscriteria die samenhangen met onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Dit jaarlijkse benchmarkonderzoek heet SustainaBul, en ook Fontys doet weer mee. De eerste ranking is inmiddels achter de rug, de tweede ronde vindt plaats van 6 t/m 24 maart.

Studenten voor Morgen
Studenten voor Morgen is een studentnetwerk dat zich inzet voor een duurzame toekomst in het hoger onderwijs.
 Hun doel is het creëren van bewustwording bij onderwijsinstellingen over hun eigen duurzaamheidsbeleid. Transparantie is daarin essentieel. Daarom neemt Studenten voor Morgen de 33 grootste hoger onderwijsinstellingen automatisch mee in hun ranking. Op deze manier worden ze geprikkeld om zich jaarlijks in te zetten voor duurzaamheid en krijgen ze inzicht in hun verbeterpunten.

Beoordeling Fontys en Ranking ten opzichte van andere instellingen in hoger onderwijs
Deelnemende studenten beoordelen de onderwijsinstellingen aan de hand van een vragenlijst. De vragenlijst is onderverdeeld in de thema’s: onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. De studenten kijken naar de integrale benadering van duurzaamheid, met het oog op vijf belangrijke pijlers: beleidsvisie, strategie, de implementatie hiervan om de doelen te bereiken, transparantie en de betrokkenheid van studenten en medewerkers.
De uitkomsten van de eerste rankingsronde en de tweede instellingsronde worden gebundeld in een instellingsrapport. Vervolgens schrijft het SustainaBulteam een benchmarkrapport waarin alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen te vinden zijn. Deze bevindingen en verbeterpunten neemt Fontys mee in haar nieuwe duurzaamheidsagenda 2024-2030.

Uitreiking SustainaBuls
Op 26 mei vindt de uitreiking van SustainaBul 2023 plaats bij Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden tijdens de Groene Peper. Om de juiste informatie op te halen en te verzamelen werken een aantal Fontysmedewerkers actief samen. Contactpersonen zijn: Geert van Seeters voor onderwijs, Jos Pieterse voor onderzoek en Agnes Otten voor bedrijfsvoering.

Auteur: Agnes Otten

 

 

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.