Docent-onderzoeker Gwen Weeldenburg gepromoveerd

FOR SOCIETY

Docent-onderzoeker Gwen Weeldenburg deed de afgelopen jaren vanuit het lectoraat Move to Be van Fontys en onder begeleiding van promotor Steven Vos en copromotor Lars Borghouts, promotieonderzoek naar leerling motivatie en het motivationeel leerklimaat binnen het vakgebied LO. Dit resulteerde o.a. in een instrument voor docentprofessionalisering: de TARGET-tool, Woensdag 8 november verdedigde Gwen met succes haar proefschrift ‘TARGETing students’ motivation within secondary school physical education through design’ aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Meer over het onderzoek
Leerlingen bekwaam en enthousiast maken voor een duurzame deelname aan de beweeg- en sportcultuur, dat is waar het vakgebied lichamelijke opvoeding (LO) zich op richt. Om dat te realiseren is het van belang dat de leraar een motiverend leerklimaat creëert in de lessen LO. Een leeromgeving waarin alle leerlingen zich veilig, gewaardeerd en uitgedaagd voelen, en waarin ze veelvuldig succesvolle en plezierige ervaringen op kunnen doen. Het realiseren van zo’n leeromgeving is echter gezien de fysieke, motorische, sociaal-emotionele en affectieve heterogeniteit van leerlingen in de lessen LO in het voortgezet onderwijs (VO) voor veel leraren een complexe opgave. Hoewel onderzoek nuttige empirische inzichten biedt om succesvol in te spelen op deze complexiteit, blijft het succesvol toepassen van deze inzichten in de dynamische LO-context een uitdaging. Doorgaande professionalisering van leraren wordt daarom als cruciaal beschouwd om hun kennis up-to-date te houden, de effectiviteit van het lesgeven te optimaliseren en adequaat om te kunnen gaan met de complexiteit van de les LO. Tevens wordt geadviseerd om instrumenten te ontwikkelen die de kloof tussen theorie en de onderwijspraktijk kunnen overbruggen en die leraren voorzien van richtlijnen om doeltreffend in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van leerlingen in het onderwijs.

De technologische vooruitgang heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de ontwikkeling van digitale tools ten behoeve van doorgaande professionalisering van leraren. Binnen het vakgebied LO zijn de laatste jaren tal van technologische tools ontwikkeld en geïmplementeerd. De focus bij deze tools (bijv. exergames, wearables) ligt meestal op het leerproces van de leerlingen. Er zijn maar weinig studies ten aanzien van (de ontwikkeling van) technologische tools die zich richten op de ondersteuning en stimulering van leraren bij hun professionele groei en ontwikkeling. Hoewel de potentiële meerwaarde van technologische tools binnen de LO wordt erkend, is de succesvolle implementatie van deze tools in de onderwijspraktijk complex.

Ontwikkeling en bruikbaarheid van de TARGET-tool
Studie vier had tot doel te onderzoeken hoe het evidence-based theoretische TARGET-raamwerk voor het creëren van een motiverend leerklimaat LO, kon worden geïntegreerd in een digitaal professionaliseringssysteem voor leraren. Een multidisciplinair team van onderzoekers, ontwerpers en eindgebruikers doorliep op iteratieve wijze de fasen van behoefteanalyse, ideeënvorming, ontwerpen, ontwikkelen en testen. Aan de hand van een participatieve onderzoeksmethode werd uiteindelijk de zogenaamde TARGET-tool voor leraren LO ontwikkeld. In de vijfde studie onderzochten we de praktische toepasbaarheid van de voltooide TARGET-tool in de authentieke LO-praktijk in het VO.

Voor meer informatie bekijk je het proefschrift.

Auteur: Mandy van Baardwijk 
 

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.