Doorontwikkeling onderwijsvisie op basis van vijf uitgangspunten van leren

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Op 20 oktober jl. vernam Fontys Hogeschool via de Belgische media het bericht dat de Belgische professor Filip Dochy is veroordeeld voor de verkrachting van een studente in 2016. De professor werd in september 2018 door Katholieke Universiteit Leuven op non-actief gesteld. Fontys was daarvan niet op de hoogte. De samenwerking met Dochy en diens organisatie, High Impact Learning that Lasts (HILL), is onmiddellijk beëindigd. Inmiddels heeft het college van bestuur een standpunt ingenomen over hoe om te gaan met de HILL-principes binnen het onderwijs, mede op basis van onderzoek van de dienst Onderwijs en Onderzoek.

Uit inventarisatie binnen de hogeschool is vooralsnog niet gebleken dat iemand binnen Fontys op de hoogte was van de schorsing, de verdenking en de veroordeling van verkrachting. Ook zijn er tot op heden geen meldingen binnengekomen van personen die zich onveilig hebben gevoeld of in vervelende omstandigheden hebben verkeerd tijdens de samenwerking. Uit de analyse over de schaalgrootte en de impact van de samenwerking met de HILL-organisatie kwam naar voren dat de Vlaamse professor bij meerdere instituten en op diverse locaties in verschillende rollen actief is geweest.

Onderzoek
Uit het onderzoek van de dienst O en O blijkt dat ‘High Impact Learning’ een benaming voor een aantal werkende principes van leren is die al veel eerder dan het HILL-model bekend waren. De benaming voor deze vorm van krachtig leren bestaat al sinds de vorige eeuw en wordt door verschillende auteurs gebruikt in uiteenlopende contexten. Vanaf het jaar 2000 wordt bij Fontys al met vormen van ‘High Impact Learning’ gewerkt.

In 2015 verscheen het boek ‘Bouwstenen voor High Impact Learning’ van de Dochy en coauteurs. In dit boek baseren de auteurs zich op eerder gedaan eigen onderzoek en grotendeels op onderzoek van anderen en introduceren ‘High Impact Learning that Lasts’. Zo werd de basis gelegd voor het HILL-model. De principes en theorieën waarop de bouwstenen gebaseerd zijn, zijn dus niet uniek. De combinatie van bouwstenen, het HILL-model, is dat wel.

Standpunt
Het cvb begrijpt dat de ontstane situatie veel heeft losgemaakt in de organisatie en heeft daar zeker oog voor. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan duidelijkheid over de toepassing van de principes van HILL. Het cvb volgt daarbij het advies van de dienst O en O dat er geen aanleiding is om de werkende principes onder de bouwstenen van HILL los te laten. Tevens ziet het cvb dit als een aanleiding om de onderwijsvisie van Fontys door te ontwikkelen vanuit de vijf uitgangspunten van leren.

Zie ook het opiniestuk van Joep Houterman in BRON waarbij hij zijn duiding geeft. 

Auteur: college van bestuur

Meer nieuws

Lectorale Rede – Groot verschil door klein te doen
Studenten realiseren weggeefkast op basisschool ’t Karregat in Tongelre
Kom op de proef-tuin bij Fontys

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.