Educatieve opleidingen naar volgende fase flexibel onderwijsmodel

FOR SOCIETY

Bij de educatieve opleidingen van Fontys is de route naar meer flexibele en dus meer toekomstbestendige lerarenopleidingen ingeslagen. Vlak na aanvang van het nieuwe studiejaar is dit programma, dat ‘transitie educatieve opleidingen’ wordt genoemd, de tweede fase ingegaan. Op maandag 12 september kwamen zo’n 200 betrokkenen, zowel collega’s als werkveldpartners, in Eindhoven bij elkaar om deze fase gezamenlijk te starten.

Toekomstbestendige lerarenopleidingen
Het vier jaar durende programma is in studiejaar 2019/2020 van start gegaan onder toeziend oog van programmadirecteur Martin de Wolf. Met alle educatieve opleidingen binnen Fontys wordt er gewerkt aan innovatie van het onderwijs door het meer flexibiliseren van de lerarenopleidingen, waaronder het ontwikkelen van leeruitkomsten. Met het gebruik van leeruitkomsten is het mogelijk veel flexibelere leerroutes aan te bieden en speelt Fontys in op de vraag van het werkveld om niet alleen meer leraren, maar ook leraren met andere capaciteiten op te leiden. Dat is tevens één van de doelstellingen van het programma. Op deze manier denkt Fontys toekomstbestendige lerarenopleidingen vorm te kunnen geven en een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van het lerarentekort. De volgende fase  gaat nu in en de stap van ontwikkelen naar maken wordt gezet. 

Instemming van de CMR
Met negen instituten, ruim 800 collega’s én werkveldpartners en studenten die erbij betrokken zijn én er mee te maken krijgen, is het een omvangrijk programma. Dat vraagt veel denkwerk en afstemming. Betrokkenheid van de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies is dan ook van groot belang. In het afgelopen jaar zijn fase-1 besluiten en een plan van aanpak voor de 2e fase uitgewerkt. Nét voor de zomervakantie hebben zowel de centrale medezeggenschapsraad (cmr) als de raad van toezicht (rvt)  van Fontys ingestemd met, dan wel goedkeuring verleend aan, de fase-1 besluiten. De rvt heeft eveneens goedkeuring verleend aan het programmaplan fase 2. De cmr heeft positief geadviseerd ten aanzien van dat plan, en zo kon het programmateam verder naar de volgende fase in de transitie.

‘We nemen onze verantwoordelijkheid’
Het programma  is nu zo’n anderhalf jaar onderweg, en het was op 12 september dan ook een mooi moment voor de leden van de verschillende (deel)projecten om (opnieuw) kennis te maken en te werken aan de plannen voor komend jaar. Ook bestuursvoorzitter Joep Houterman was  aanwezig en ging met enkele teams in gesprek. Tijdens het plenaire gedeelte benadrukte hij de urgentie van het programma en de verandering die we ingaan. Daarnaast sprak hij namens het college zijn vertrouwen uit in de samenwerking van alle betrokkenen. ‘Als we blijven doen wat we deden, leveren we een te kleine bijdrage aan de uitdagingen waarmee de lerarenopleidingen te maken krijgen. Denk aan het lerarentekort, maar ook de hoge uitval. Daar hebben we echt een eigen verantwoordelijkheid. Door het ontwikkelen en werken met leeruitkomsten waardoor we meer flexibele leerroutes aan kunnen bieden, nemen we onze verantwoordelijkheid. Het is een vrij complex programma, alle verschillende onderdelen hangen met elkaar samen en hebben invloed op elkaar. De sleutel voor het succes zit in gezamenlijkheid en samenhang. Ook al weten we dat traject niet altijd makkelijk zal worden, daar vinden we zeker met elkaar een oplossing voor.’

Meer weten?
Wil je meer weten over de transitie van de educatieve opleidingen van Fontys? Neem dan contact op met het programmateam. 

Auteur: Linda Koster
Transitie Educatieve Opleidingen. Waarom doen we dit?
Opleiden van de best denkbare en wendbare onderwijsprofessional. Hen begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat is waar we het voor doen. En dat willen we in de toekomst blijven doen. In een werkveld dat voortdurend in beweging is, waar ontwikkelingen vragen om leraren met andere capaciteiten en lerarentekorten vragen om meer bevoegde docenten. Waar er behoefte is aan meer flexibiliteit, keuzemogelijkheid en maatwerk in de opleiding, daar nemen wij het voortouw. We bundelen onze krachten en creëren samen díe synergie, die nodig is om maatschappelijke impact te laten zien. Met onze persoonlijke benadering, expertise, ervaring én ons netwerk hebben we de tools in handen om het verschil te maken. Voor onze student, het werkveld én onszelf als organisatie. Nu en in de toekomst.  Samen maken we het onderwijs van de toekomst.

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.