Een beter Fontys met een Fontyspanel voor álle studenten

FOR SOCIETY

Hoe kan het studentperspectief voldoende gehoord worden bij onderwijsgerelateerde vraagstukken binnen Fontys? Om dat op flexibele wijze te faciliteren voor de organisatie én toegankelijker te maken voor de student, is er een Fontyspanel. Studenten kunnen via het panel hun mening geven over allerlei ontwikkelingen die binnen Fontys spelen. Andersom kunnen medewerkers het Fontyspanel inzetten wanneer zij onderzoek doen naar onderwerpen die heel Fontys of meerdere instituten raken.

“Het is een laagdrempelige manier om mee te kunnen denken over zaken die jou als student aangaan door de vrijblijvendheid van deelname aan onderzoek en gesprekken”, zegt onderzoeker Linda Oosterwijk over het Fontyspanel. “Die laagdrempeligheid geeft ruimte aan studenten die normaal gesproken niet snel bestuurlijk actief zullen worden en toch hun mening willen geven. We zien dat het Fontyspanel zowel studenten van medezeggenschapsraden trekt als studenten die niet bestuurlijk actief zijn. Dat past ook bij ons streven om een zo divers mogelijke populatie aan het panel te verbinden.”

Student Stan over het Fontyspanel
Eén van de studenten in het Fontyspanel die daarnaast ook nog bestuurlijk actief is, is Stan Schrama (22). Hij is vierdejaarsstudent fysiotherapie en sinds een jaar actief in het Fontyspanel. “In plaats van klagen, kun je beter iets doen om het beter te maken”, motiveert Stan zijn deelname. “Docenten zien bijvoorbeeld alleen wat er in de klassen gebeurt, niet wat er gebeurt tijdens het studeren thuis.” Vanuit het Fontyspanel zijn er vorig studiejaar verschillende panelgesprekken georganiseerd over bijvoorbeeld de Kwaliteitsafspraken, bildung en docentprofessionalisering. “Tijdens gesprekken kun je zulke hiaten tussen studenten en docenten aankaarten.”

Beter onderbouwde beslissingen
De inzet van het Fontyspanel kan ook worden aangevraagd door Fontysmedewerkers. Voorwaarde daarbij is wel dat het onderwerp instituutsoverstijgend en onderwijsgerelateerd is. Via het Fontyspanel kan op een relatief snelle manier de mening van de student worden gevraagd. Panelleden kunnen uitgenodigd worden voor online vragenlijsten of voor panelgesprekken. In deze gesprekken kunnen ze de verdieping en duiding geven die nu vaak wordt gemist bij grote hoeveelheden kwantitatieve onderzoeksgegevens. Deelname is voor elk onderzoek vrijblijvend: de student bepaalt zelf of hij wil meedoen aan de vragenlijst of het gesprek of niet. Afhankelijk van de tijd die het kost ontvangt de student hier een financiële beloning voor.

Linda: “De wereld en het onderwijs worden steeds complexer. Studenten moeten steeds meer keuzes maken, en wij moeten steeds hogere kwaliteit aanbieden. Hoe wordt er vanuit studentperspectief naar een vraagstuk gekeken? Als we dat weten, kunnen we beter onderbouwde beslissingen nemen.”

Al meer dan 500 studenten
Het Fontyspanel werd in 2020 opgericht door de dienstoverstijgende onderzoeksgroep Fontys Institutional Research. Vorig jaar nam het panel een vlucht en inmiddels hebben zich al 500 studenten bij het panel aangesloten. “De laatste twee jaar hebben we het Fontyspanel bijvoorbeeld ingezet om de resultaten van de inspanningen op het gebied van studentenbegeleiding, docentprofessionalisering en hybride leeromgevingen te onderzoeken in het kader van de Kwaliteitsafspraken. Hierin staat beschreven hoe Fontys de studievoorschotmiddelen besteedt ter verbetering van de onderwijskwaliteit. Hoe doen we het over de tijd? Hoe ervaren de studenten dat de Kwaliteitsafspraken in hun voordeel werken? Dat toetsen we in het Fontyspanel.”

Stan heeft gemerkt dat zijn deelname bijdraagt aan het kunnen delen van het studentperspectief. “Bovendien leer je er heel veel van. Je hoort wat er binnen Fontys gebeurt en het is een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen.”

Meld je aan!
Het Fontyspanel wil zoveel mogelijk studenten aan het woord laten. Nieuwe studenten die lid willen worden zijn dus van harte welkom. “Na het opdoen van ervaringen en het verder uitbouwen van de aantallen panelleden en de facilitering eromheen, zijn we er nu klaar voor om het Fontyspanel breder uit te zetten binnen de organisatie. Dat is alleen maar goed voor de representativiteit en uiteindelijk ook voor de kwaliteit van het onderwijs.”

Wil je je als student aanmelden voor het Fontyspanel? Of als medewerker het Fontyspanel inzetten voor je onderzoek?  Op de portal van het Fontyspanel vind je meer informatie. Ook kun je je vragen mailen naar fontyspanel@fontys.nl.

Auteur: Erwin Blatter –  Gepubliceerd door: Renske Nieuwpoort

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.