Een bewuste studiekeuze met hbo-voorbereidingsprogramma’s

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Is een hbo-opleiding iets voor mij? Deze vraag houdt duizenden middelbare scholieren en mbo-studenten bezig. Het hbo-voorbereidingsprogramma van Fontys helpt hen door een realistische hbo-ervaring te bieden. Op vrijdag 25 november gaan weer 25 hbo-voorbereidingsprogramma’s voor mbo-studenten van start met in totaal 790 deelnemers. Tijdens meerdere bijeenkomsten ervaren mbo-studenten hoe het is om aan het hbo te studeren. Met een realistische ervaring op zak, kunnen ze vervolgens een bewustere keuze maken voor hun toekomst.

Voor veel studiekiezers is het een hele uitdaging om te bepalen welke vervolgopleiding het beste bij hen past. De kans op uitval neemt toe wanneer er geen bewuste keuze gemaakt wordt. ‘Daarom is het belangrijk dat studiekiezers een goed beeld krijgen van de vervolgopleidingen. Met ons hbo-voorbereidingsprogramma dompelen we mbo-studenten onder in een hbo-ervaring en bieden we ze een realistisch beeld’, vertelt Carola Hollander, projectleider van het hbo-voorbereidingsprogramma voor mbo-studenten bij Fontys.

Van mbo naar hbo
Het Keuzedeel Voorbereiding hbo is onderdeel van het lesprogramma in het mbo, waarin mbo-studenten een hbo-voorbereidingsprogramma kunnen volgen bij een hogeschool. Mbo-studenten kunnen bij Fontys kiezen uit maar liefst 25 verschillende programma’s. Gedurende vijf dagdelen werken de studenten samen op één van de Fontyscampussen in projectgroepen aan een casus of product van een opleiding. Carola: ‘Op deze manier ervaren studenten niet alleen de manier van lesgeven op het hbo, maar maken ze ook kennis met een specifieke opleiding om erachter te komen of die opleiding bij ze past. Dat is ook de reden dat we voor opleidingsprogramma’s hebben gekozen, en niet voor één algemeen programma gericht op hbo-vaardigheden.’

Ook voor middelbare scholieren
Ook havisten en vwo’ers blijken behoefte te hebben aan een dergelijk programma, merkt Erna Kuiper, consultant aansluiting bij Fontys, op. ‘Ook voor deze leerlingen is een realistische hbo-ervaring belangrijk om een bewuste keuze te kunnen maken. Ze willen weten hoe je onderzoek doet, hoe je projectmatig kunt werken en wat er nodig is voor zelfreflectie. Met ons programma, dat onder andere in het kader van het profielwerkstuk gevolgd kan worden, voorzien we ze in die behoefte.’

Samenwerking met onderwijsinstellingen
Een positief bijeffect van het programma is dat de banden met middelbare scholen en mbo-instellingen zijn geïntensiveerd. ‘Het organiseren van de voorbereidingsprogramma’s zorgt ervoor dat we op structurele basis met elkaar in contact zijn, met als gezamenlijk doel: scholieren en mbo-studenten te helpen een bewuste keuze te maken die bij ze past. Erna sluit af: ‘Het gaat ons er écht om dat ze uiteindelijk op de juiste plek terechtkomen, of dat nou op het hbo is of niet. Dat draagt bij aan hun eigenwaarde en toekomstperspectief.’

Al 25 Fontys- opleidingen bieden een hbo-voorbereidingsprogramma voor het mbo aan. Wil je meer weten over het hbo-voorbereidingsprogramma voor mbo-studenten? Lees hier meer of neem contact op met Carola Hollander.

Vijf Fontys-opleidingen bieden een hbo-voorbereidingsprogramma voor het vo aan. Wil je meer weten over het hbo-voorbereidingsprogramma voor vo-leerlingen? Lees hier meer of neem contact op met Erna Kuiper.

De doorontwikkeling van de hbo-voorbereidingsprogramma’s is mede tot stand gekomen door financiering uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Geplaatst door: Zoë Verwers

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.