Een frisse blik op dementiezorg

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het aantal mensen met dementie groeit en tegelijkertijd groeit het tekort aan zorgpersoneel. Het huidige systeemdenken moet veranderen. De kwaliteit van leven van mensen met dementie moet leidend zijn en zorg en welzijn leveren hieraan een bijdrage. Dit vraagt om omdenken en organiseren vanuit het perspectief van dementerende ouderen. Vernieuwde werkwijzen in zorg, welzijn en wonen voor mensen met dementie worden daardoor steeds belangrijker. Deze aanpak vraagt om een vernieuwde brede blik. En daarom sloegen ouderen zorgorganisatie TanteLouise en Fontys Hogeschool de handen ineen. Kennis en ervaring ophalen in de praktijk en deze vertalen naar scholing om zoveel mogelijk (zorg)professionals kennis te laten maken met deze aanpak.

Mensen met dementie kunnen over het algemeen recente gebeurtenissen niet meer zo goed onthouden. Belevenissen van vroeger manifesteren zich juist sterker. Tot voor kort was dementiezorg dan ook vooral gericht op – moeilijk woord – reminiscentie, een methode die is gebaseerd op het langetermijngeheugen. Bijvoorbeeld door de huiskamers in het verpleeghuis in te richten in de stijl van de jaren ’50… Lekker vertrouwd, maar er is zoveel meer mogelijk als je het ouderen zorgorganisatie TanteLouise vraagt.

Omdenken
Ook mensen met dementie leven in het hier en nu. Bij dementie neemt het vermogen om zelf te plannen en te organiseren af. Maar met kleine instructies en voldoende herhaling kunnen dementerende ouderen best nieuwe dingen aanleren of taken die ze misschien vergeten zijn toch weer uitvoeren. Via vaste routines kunnen begeleiders sturen op het ontdekken van patronen en het automatisch handelen. Zodat ze toch weer de dagelijkse boodschappen kunnen doen, een oude hobby oppakken of weer eens fijn kunnen pianospelen.

Positieve gezondheid
Deze aanpak valt onder het zogenaamde active ageing principe. Dit betekent dat er holistisch gehandeld wordt met een kijk vanuit het leven van mensen met dementie en de omgeving waar deze woont en leeft. Alles wat rond dementerende ouderen georganiseerd wordt, is niet vanzelfsprekend. De behoefte van mensen met dementie zijn altijd leidend. Samen, interdisciplinair, met de dementerende ouderen, mantelzorger(s) en collega’s worden kansen en mogelijkheden onderzocht en oplossingen ontwikkeld. Dat betekent dus dat de juiste aanpak veel verder reikt dan die ene zorg professional. 

Een brede blik vraagt om samenwerken 
Deze aanpak vraagt om een vernieuwde brede blik. En daarom sloegen ouderen zorgorganisatie TanteLouise en Fontys Hogeschool de handen ineen. Kennis en ervaring ophalen in de praktijk en deze vertalen naar scholing om zoveel mogelijk (zorg)professionals kennis te laten maken met deze aanpak. Want zij gunnen iedere oudere in Nederland zoveel mogelijk regie over het eigen leven. Een leven in het hier en nu, met zinvolle activiteiten, die kleur geven aan de dag. Een leven in vrijheid.

Raamwerk Positieve Gezondheid
De scholing richt zich op het leven en de (be)leefwereld van dementerende ouderen vanuit het perspectief van active ageing. Het raamwerk voor Positieve Gezondheid is een hulpmiddel om active ageing bij mensen met dementie te bevorderen. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die brede benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit raamwerk helpt om inzicht te krijgen in de (be)leefwereld van dementerende ouderen en wat er moet verbeteren in de systemen en werkwijzen van organisaties en professionals.

Kijk hier voor meer informatie over de cursus. Je kunt je hier aanmelden voor de online voorlichting op 20 december.
 

Meer nieuws

Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project
Lectorale Rede – Groot verschil door klein te doen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.