Eerste lichting Open Learning studenten ontvangt propedeuse

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Deze week mocht een groot aantal studenten bij Fontys ICT hun propedeuse getuigschrift in ontvangst nemen. Dat gebeurt natuurlijk met het nodige ceremonieel en festiviteiten. Wat deze uitreiking extra speciaal maakte, is dat voor het eerst ook de leervorm Open Learning mocht aanhaken. Begin 2023 werd het namelijk voor het eerste mogelijk om in je propedeusejaar te kiezen voor deze leervorm.

Talentgericht onderwijs
Fontys ICT biedt onderwijs aan binnen een ontzettend dynamisch werkveld en heeft daarin de ambitie om talentgericht onderwijs te bieden. Dat betekent dat studenten veel ruimte hebben om een opleiding te volgen die aansluit bij hoe en wat zij willen leren. Daarom zijn er verschillende leervormen, waarbinnen de vorm van sturing en autonomie de belangrijkste variaties zijn. De inhoud van het onderwijs binnen de ICT bachelor is opgedeeld in profielen, die aansluiten bij de belangrijkste domeinen binnen het ICT-werkveld (te weten, software engineering, technology, media design, infrastructure en business). Deze bieden een  houvast voor studenten, maar nu is het ook mogelijk om in het eerste jaar van de opleiding Open Learning te kiezen; een leervorm waarbinnen studenten onder begeleiding een eigen leerpad vormgeven los van de profielstructuur.

Eigen studieweg volgen
Het idee van Open Learning, legt waarnemend coördinator Sandra Verhoeven uit, is om studenten nog meer zelf in het zadel te zetten: “We leiden natuurlijk mensen op voor de toekomst, en binnen ICT is die ongewis. In de vier jaar dat zij hier hun bacheloropleiding volgen, kan de hele wereld van dat werkveld veranderen. Denk maar aan artificial intelligence en de impact daarvan. Wij geven de studenten de mogelijkheid om echt een eigen visie te ontwikkelen en te volgen, natuurlijk wel met begeleiding en op basis van een ontwikkelingsstructuur.”

Voorheen was het pas na de propedeusefase (het eerste jaar van de opleiding) mogelijk om bij Open Learning in te stromen. Met het idee dat studenten dan meer thuis zijn in het hbo. Het team van Open Learning zag echter redenen om eerder deze leerweg aan te bieden, legt Verhoeven uit: “Er zijn genoeg studenten die eerst hun draai moeten vinden, voor een stap naar Open Learning echt past. Maar je ziet ook studenten die zich beperkt voelen door een profiel of een leerroute die redelijk vast staat, hier juist veel profijt van hebben. Open Learning geeft hen de gelegenheid om een eigen tempo te bepalen, meer te doen en hun eigen, unieke expertise te ontwikkelen.”

Meer doen, meer leren
Tim Brouwers is één van de studenten die zijn propedeuse nu behaalde via Open Learning, die meteen de kans greep om zijn eigen studie vorm te geven: “In het startsemester begon ik te twijfelen. Het tempo lag wat laag naar mijn zin, en ik vond eigenlijk alle profielen leuk, met name die gericht op software engineering en business. Maar ik kon er maar één kiezen. Open Learning bood mij een kans om allebei te doen, maar ook om aan meer te werken op mijn tempo. Perfect voor mij dus.” Een paar uur voor de uitreiking geeft Tim voorlichting aan een startsemester klas (het eerste semester van de opleiding, waarin studenten zich oriënteren op een profielkeuze). Veel vragen gaan over structuur en begeleiding; word je niet in het diepe gegooid? Tim beaamt dat je het zelf moet doen, maar dat je daar zeker niet alleen in staat: “Het is zeker zo dat je zelf aan het roer staat, maar je hebt elke week contact met je coach en er zijn altijd docenten om je op weg te helpen. Uiteindelijk doe je het zelf, en moet je zelf om hulp vragen. Maar dat geeft mij juist een gevoel van controle en eigenaarschap, en zo werkt het in het echte leven ook.”

Ruimte voor elke gemotiveerde student
Inmiddels biedt Open Learning ook ruimte voor studenten die willen ondernemen met een eigen start-up. Logisch, want juist daarvoor heb je vaak een unieke skillset nodig die je daar kunt ontwikkelen. Toch wil Verhoeven onderstrepen dat Open Learning niet alleen voor “superstudenten” is: “Wat wij doen is jou de ruimte te geven om te leren wat jij wilt en hoe je het wilt. Dat is zeker ideaal voor studenten die heel veel willen of excelleren, maar juist ook als je nog niet weet waar je heen wilt of verschillende domeinen wilt combineren. Ik geloof dat elke gemotiveerde student binnen Open Learning past. Je gaat namelijk doen wat jij wilt. Dat maakt het leuk en dat stimuleert. Deze groep studenten zijn daar het bewijs van.”

Open Learning is één van de leervormen bij Fontys ICT. Studenten kunnen kiezen om Open Learning te volgen als leerroute/profiel, maar ook als specialisatie of minor. Ook wordt ruimte geboden voor studenten die een start-up willen oprichten. Meer informatie over Open Learning is te vinden op de pagina met leervormen. Wil je nu weten of Open Learning bij je past als student? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Sandra Verhoeven, waarnemend coördinator Open Learning.

Auteur: Guido Segers

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.