Eindsymposium Lectoraat Open Educational Resources

FOR SOCIETY

Vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd beëindigt Robert Schuwer op 1 januari 2023 zijn werk als lector Open Educational Resources bij Fontys Hogeschool ICT. Ter gelegenheid hiervan wordt op 25 november 2022 een symposium georganiseerd getiteld: Adoptie van open leermaterialen: Where Do We Go From Here? 

Je bent van harte welkom het symposium bij te wonen. Op het programma staat een paneldiscussie over implicaties van de in maart door de koepels Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en SURF ondertekende Verklaring nationale aanpak digitale en open leermaterialen. In deze Verklaring “spreken de Nederlandse publieke hoger onderwijsinstellingen de ambitie uit de komende jaren als instelling zelf én in gezamenlijkheid, regie te voeren op het maken, delen, hergebruiken en inkopen van digitale en open leermaterialen en de daarbij behorende of af te leiden data. Op die wijze borgen de hoger onderwijsinstellingen belangrijke publieke waarden, voor nu en in de toekomst.”

Vervolgens blikt Robert in een slotlezing terug op zijn lectoraat en geeft hij zijn visie op welk onderzoek naar open leermaterialen moet worden uitgevoerd om bredere adoptie ervan mogelijk te maken.
Aansluitend aan het symposium is er een receptie op dezelfde locatie.

Datum en tijd: 25 november, 14:00-170Plaats: Rachelsmolen 1, 5612 MA Eindhoven, Gebouw R5.Aanmelden: We verwelkomen je graag! Meld je je wel even aan via dit formulier?

Auteur: Guido Segers

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.