Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

In samenwerking met KWF gaat het instituut Sociale Studies, vanuit haar bestaande Associatie degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn, mensen die de impact van kanker hebben ervaren opleiden tot ervaringsdeskundig professional.

Uit recent onderzoek is gebleken dat 85 procent van de kankerpatiënten 10 jaar na de diagnose last heeft van klachten als gevolg van de ziekte of behandeling. Dat heeft niet alleen grote impact op hun levens, maar op de hele maatschappij. Mensen die worstelen met klachten door kanker vinden niet altijd (h)erkenning bij zorgverleners of werkgevers. Voor deze (ex)patiënten is een ervaringsdeskundig professional iemand, die vanuit eigen ervaring begrijpt waar zij doorheen gaan en daarmee een belangrijk klankbord is. Daarnaast is het iemand die kan ondersteunen bij het leren omgaan met de gevolgen van kanker en de weg kan wijzen naar professionele en informele zorg.

Maar ook voor de zorg, bedrijven en instanties zijn deze ervaringsdeskundig professionals van meerwaarde. Zij kunnen namelijk een aanvulling zijn op de bestaande zorg en ondersteuning en arbeidsmarkt. Met hun ervaring en inzichten verstevigen zij de verbinding tussen patiënt en zorgverleners, patiëntenorganisaties of werkgevers. Een ervaringsdeskundig professional kan ook een adviserende rol vervullen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, oncologische teams, vrijwilligersorganisaties, gemeenten, kennisorganisaties en bedrijven.

Studenten
50 studenten krijgen de mogelijkheid om in september 2024 te starten met deze opleiding. Dit kan bij Fontys, maar ook bij Hanzehogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Saxion of Hogeschool Windesheim. Het collegegeld wordt vergoed door KWF, mede dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij. 

Op de foto: de aftrap van de samenwerking tussen KWF en de zeven hogescholen.

auteur: Jojanneke Wehmeyer

 

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.