‘Ethiek onder constructie: tijd voor bezinning!’

FOR SOCIETY

Op 26 oktober 2023 wordt lector Ethisch Werken Rogier van der Wal officieel geïnaugureerd en spreekt hij zijn lectorale rede uit. Deze openbare rede ‘Ethiek onder constructie: tijd voor bezinning!’ wordt voorafgegaan door verschillende workshops.

Ethiek is een actueel en relevant thema dat gaat over hoe mensen zich gedragen in specifieke (werk)situaties. Het lectoraat Ethisch Werken (Fontys HRM en Toegepaste Psychologie) wil voorzien in een behoefte, zowel vanuit de eigen studenten en docenten als voor de werkveldpartners en de samenleving als geheel. Die behoefte is om met elkaar te reflecteren op ethische keuzes en dilemma’s en daarover in gesprek te gaan. Om voor (toekomstige) professionals, organisaties en ons allemaal ethisch repertoire op te bouwen en daar ook mee weten te handelen. En om zo samen verder te komen in het besef dat ethisch werken nooit af is, altijd onder constructie.

Workshops
Tijdens een minisymposium zullen in twee rondes de volgende workshops worden aangeboden, gepresenteerd door een aantal samenwerkingspartners van het lectoraat.

Er zijn vijf workshops:
1. Sociale veerkracht en ouderen
Door: Erik Pool, programmadirecteur Dialoog & Ethiek ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Sjaak Evers, Eindhoven in Dialoog 
2. Ethiek in de praktijk, that is the question. Ervaringen van de SVB en gemeente Eindhoven.
Door: Alex Corra, senior beleidsadviseur Ethics Center Sociale Verzekeringsbank & Maarten van Veen, strategisch beleidsadviseur Ethiek & Innovatie gemeente Eindhoven
3. Code of Conduct what does it mean in the corporate world? The essentials for a company such as ASML (Engelstalig)
Door: Gabriela Goncalves Silva, Legal Counsel Ethics & Business Integrity bij ASML & Judith Mathijssen, Senior Legal Counsel, Ethics & Business Integrity bij ASML
4. Normaal omgaan met (chronisch) zieken
Door: Emilie Rozendaal, HRM-professional, lid werkveldcommissie & Cheryl McDowall,  Programmamanager Inclusieve Samenleving samenwerkingsverband Mens en Maatschappij / Fontys HRM en Toegepaste Psychologie
5. De ethiek van (leren) floreren
Door: Evelyne Meens, lector, en Annemieke van der Horst, onderzoeker, lectoraat Leren Floreren, Dienst Studentvoorzieningen / Fontys HRM & Toegepaste Psychologie

Programma
12.45 Ontvangst
13.15 Welkom dagvoorzitter Peter Bos, associate lector lectoraat Dynamische Talentinterventies Fontys HRM en Toegepaste Psychologie
13.30 Minisymposium in twee rondes met vijf parallelle workshopsessies
15.00 Pauze
15.30 Welkom dagvoorzitter Peter Bos
            Inleiding Olivia Kramers, directeur Fontys HRM en Toegepaste Psychologie
16.00 Lectorale rede door Rogier van der Wal
16.30 Inauguratieplechtigheid en toespraak door Arian Steenbruggen, lid college van bestuur 
17.00 Borrel

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in DomusDela
Kanaalstraat 4, 5611 CT Eindhoven

Je kunt je hier aanmelden. Bij aanmelding vragen we vooraf per workshopronde een keuze te maken.
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  

Auteur: Marie-José van der Cammen

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.