EU subsidieert hogescholen-alliantie HEROES

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Fontys treedt samen met acht andere hogescholen in Europa toe tot de HEROES Alliantie, een nieuw netwerk met één gemeenschappelijk doel: de veerkracht van de regio’s waarin ze gevestigd zijn, versterken door middel van digitale innovaties. 120.000 studenten en 14.000 medewerkers verspreid over 22 campussen moeten profiteren van de samenwerking in onderwijs en onderzoek, mogelijk gemaakt via het Erasmus+ programma.

Fontys-bestuursvoorzitter Joep Houterman: “Voor Fontys is het lidmaatschap van een door de Europese Unie erkend netwerk van hogescholen van grote strategische meerwaarde. Inhoudelijk gaat dit samenwerkingsverband zich richten op de maatschappelijke consequenties van grote veranderingen zoals digitalisering en andere transities. In onze regio’s speelt dat zeer nadrukkelijk en we kunnen van onze collega-instellingen veel leren.”

Concurrentiekracht bevorderen
Het project ‘Higher Education for Resilience-Oriented and Empowered Societies’ – afgekort HEROES – is een van de 14 nieuwe allianties die substantiële steun krijgen van de Europese Commissie om een Europese alliantie met hogescholen op te bouwen. Europese allianties hebben als doel de internationale concurrentiekracht van het hoger onderwijs in Europa te bevorderen en om Europese waarden te promoten door middel van structurele, strategische en duurzame samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen.

De HEROES alliantie onderscheidt zich van de andere als een samenwerkingsverband dat uitsluitend bestaat uit jonge, wendbare en regionaal verankerde praktijkgerichte universiteiten en hogescholen. Elke partner opereert binnen en geeft actief vorm aan lokale innovatie-ecosystemen, en werkt zeer nauw samen met het omringende werkveld en andere partners.

Slimme regionale veerkracht
Terwijl de HEROES-partners een rijke geschiedenis van bilaterale en multilaterale transnationale samenwerking hebben, is deze nieuwe financiering een katalysator voor de ambitie van HEROES om studenten, bij- en omscholers, onderzoekers, docenten en personeel in staat te stellen de slimme veerkracht van hun regio’s te versterken. ‘Slimme regionale veerkracht’ verwijst naar het vermogen van een regio om te anticiperen op verstoringen, zich eraan aan te passen en ervan te herstellen door strategisch gebruik te maken van digitale innovaties.

Om slimme regionale veerkracht te bereiken, richt HEROES zich op professioneel (levenslang) onderwijs van hoge kwaliteit, impactvol praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, robuuste transnationale samenwerking en naadloze mobiliteit tussen haar partners. Dit zijn de pijlers van de toekomstige groene en inclusieve HEROES interuniversitaire campus.

Nieuwe generatie helden
Sofie Mols, uitvoerend directeur van HEROES en directeur Innovatie en Internationalisering bij Thomas More: “De effecten van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, technologische ontwrichting en eroderende sociale cohesie zijn sterk voelbaar op regionaal niveau. De instellingen van HEROES spelen samen met hun studenten en medewerkers een sleutelrol in het ontwikkelen van digitale oplossingen die mondiale uitdagingen op lokaal relevante en effectieve manieren aanpakken. We zijn verheugd en dankbaar dat de EU ons in staat stelt onze samenwerking te verdiepen en de talenten van een nieuwe generatie Europeanen om te zetten in grootmachten die onze regio’s versterken, zowel binnen de EU als daarbuiten.”

Naast Fontys Hogeschool in Nederland en lead-partner Thomas More in België zijn de leden van HEROES gevestigd in Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Finland, Litouwen, Portugal en Zweden. HEROES heeft ook geassocieerde partners uit Albanië, Frankrijk, Griekenland, Kosovo en Oekraïne. HEROES wordt verder ondersteund door deskundigen en organisaties in een internationaal adviesnetwerk, waaronder het Erasmus Student Network, EURASHE, UAS4EUROPE en het Lifelong Learning Platform.

auteur: Sander Peters

 

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.