Fonty ICT start met DEMAND project

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Op 6 april was de aftrap van het DEMAND project in Arnhem. De onderzoekspartners van het DEMAND project en het consortium kwamen samen om de start van een nieuwe samenwerking te vieren. Met dit project, willen de deelnemende organisaties nieuwe digitale technologieën en methodologieën verkennen die bijdragen aan een optimalisatie van dataketens in private en publieke organisaties. Dat betekent dus, werken met data toegankelijker en makkelijker maken voor de beroepspraktijk op een duurzame en veilige manier. 

SPRONG-groep
Betrokken partners bij het project zijn de HAN University of Applied Sciences, Fontys Hogeschool en Saxion Hogeschool. Samen met een consortium van bedrijven en organisaties, vormen zij een SPRONG-groep. Dat betekent dat het project aanspraak maakt op een specifieke financiering vanuit regieorgaan SIA, die gericht is op verbeterde samenwerking tussen lectoren van verschillende instanties. Betrokken bij het project vanuit Fontys ICT, zijn de lectoraten AI & Big Data en High Tech Embedded Systems (HTES). 

Aftrap
De samenwerking staat dus voorop, en met de aftrap gaat de projectgroep ook beginnen met het uitstippelen van acties. Aanwezig in Arnhem waren lectoren Teade Punter (HTES), Gerard Schouten (AI & Big Data) en onderzoeker Petra Heck (met een expertise in AI Engineering). De focusdomeinen binnen het project zijn data engineering en -governance, maar ook AI-engineering. Door hierin samen op te trekken met andere instituten, lectoraten en partners, ontstaan een aantal Learning Communities, één per thema (Smart Products, Smart Services, Smart Networks). Deze zullen van 2023 tot 2027 samenwerken in deze hoedanigheid. 

Toegepast onderzoek, zoals Fontys ICT dat bedrijft, kan in de regel de beste resultaten opleveren bij samenwerkingen. Daarom zoekt Fontys ICT altijd de samenwerking op met het bedrijfsleven. Dankzij een unieke samenwerking met een collectief van partnerbedrijven, worden projecten als DEMAND mogelijk gemaakt. Deze partners hebben zich verenigd als Sharing Platform For Applied Research Co-Operation (SPARC) en verstrekken co-financiering, waarmee langlopend onderzoek opgestart kan worden.

Meer informatie over de lectoraten HTES en AI & Big Data is te vinden op onze website. De cooperatie SPARC biedt bedrijven de mogelijkheid om direct bij te dragen aan toegepast onderzoek en onderwijs. Meer informatie is te vinden op de website

Geplaatst door Guido Segers

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.