Fontys beëindigt kerkelijke erkenning theologische opleidingen

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Fontys wil de kerkelijke erkenning van haar bacheloropleidingen theologie en leraar godsdienst in Utrecht in zijn huidige vorm beëindigen. Dat betekent dat studenten van deze opleidingen bij het behalen van het bachelordiploma niet meer automatisch een kerkelijk baccalaureaat ontvangen. Het voorgenomen besluit om af te zien van de kerkelijke erkenning is genomen in goed overleg met de Rooms-Katholieke Kerk. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de relatie tussen Fontys en de Rooms-Katholieke Kerk in de toekomst op een andere manier vorm te geven.

Fontys Theologie en Levensbeschouwing is het kleinste intituut van Fontys en is door haar beperkte omvang in meerdere opzichten kwetsbaar. Fontys verkent momenteel een nieuwe positionering van deze opleidingen.

Zittende studenten
Fontys hecht zeer aan een zorgvuldige omgang met medewerkers en studenten, in het bijzonder ook met diegenen die juist vanwege de kerkelijke erkenning voor de opleidingen bij FTL gekozen hebben. Daarom worden de zittende studenten in de komende periode individueel bevraagd naar hun behoefte om met het kerkelijk baccalaureaat af te studeren. Aan de hand van deze inventarisatie wordt gekeken naar een nog te formuleren overgangsregeling voor zíttende studenten.
Het voorgenomen besluit van Fontys moet nog worden goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

Auteur: Johan Struik

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.