Fontys blijft onderwijsvernieuwing onderzoeken

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Binnen Fontys Hogeschool vinden we het belangrijk om met ons onderwijs aan te blijven sluiten bij veranderende behoeften van studentendoelgroep(en), ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij. Daarom is het onderwijs binnen onze instituten en opleidingen voortdurend in verandering. 

Het vernieuwen van onderwijs kan impactvol zijn, zeker voor studenten en docenten die er dagelijks mee te maken hebben. Bij het vernieuwen van het onderwijs is een belangrijke rol weggelegd voor inspraak en medezeggenschap, het werkveld en de betrokkenheid van deskundigen. Daarom zijn we continu in dialoog en evalueren we de kwaliteit van ons onderwijs met alle betrokkenen en belanghebbenden.

Naast deze continue kwaliteitsevaluaties willen we, mede naar aanleiding van de recente media-aandacht voor de impact van onderwijsvernieuwingen, onderzoeken hoe instituten en opleidingen invulling geven aan onderwijsvernieuwingen. Ook willen we inzicht krijgen in hoe het bestuur en management zicht houden op de kwaliteit van de opleidingen wanneer er sprake is van impactvolle vernieuwingen van het onderwijs en hoe zij de betrokkenheid van stakeholders, expertise, inspraak en medezeggenschap daarbij vormgeven.

Het onderzoek wordt opgestart in april en wordt uitgevoerd door team audit, met als doel met en van elkaar te leren. De inzichten worden gebruikt om de cruciale en randvoorwaardelijke factoren voor succesvolle onderwijsvernieuwingen te versterken. De ‘lessons learned’ die uit dit onderzoek naar voren komen, zullen binnen Fontys breed worden gedeeld.

Auteur: Sander Peters

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.