Fontys bouwt mee aan professionalisering onderwijs voor professionals

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Professioneel onderwijs is niks nieuws binnen Fontys. Via Fontys PRO bieden wij tal van opleidingen, cursussen, events, mini videocolleges, verhalen en  artikelen aan om de professional in het werkveld te voeden met actuele kennis en inspirerende inzichten. Nu is het tijd voor een volgende stap: samen met 21 andere hogescholen en 10 universiteiten werken we sinds oktober 2021 in de landelijke pilot Microcredentials aan een plan om kleinere onderwijsmodules, digitaal te certificeren. Projectleider Amy Latour is erg blij met deze proef: “Bij Fontys vinden we dat iedereen de kans moet krijgen om zich een leven lang te ontwikkelen. Dat geldt voor onze medewerkers, onze studenten en ook voor de professionals uit het werkveld buiten onze hogescholen. Met de parameters uit de pilot Microcredentials kunnen wij ons eigen onderwijsaanbod voor deze laatste doelgroep gericht onder de loep nemen en een antwoord formuleren op vragen als: hoe kunnen wij als Fontys nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van de toekomstbestendige professional; hoe zorgen wij dat de inhoud van ons onderwijs aan blijft sluiten op de actuele  behoefte van het werkveld; hoe borgen we de kwaliteit van kleinere, flexibele onderwijsmodules en hoe geven we deze een aantoonbare, gecertificeerde waarde, die ook de waarde van de professional zelf zichtbaar maakt. Zoals de ontwikkelingen nu lopen, is de kans groot dat Fontys in schooljaar 2022-2023 de eerste Microcredentials uit kan geven.”

Stel je eens voor. Je hebt je diploma (al een tijdje) op zak en bent lekker aan het werk. Toch schuurt er iets, het lijkt wel of je de aansluiting mist met bepaalde ontwikkelingen in het vakgebied waarin je actief bent. Na een gesprek met collega’s en leidinggevende besluit je dat het tijd is om iets te doen aan je professionele ontwikkeling. Je zoekt op het internet naar een passende, kwaliteitsopleiding. Een die je naast je baan en andere (gezins-)activiteiten kunt volgen en waarbij je na afloop een getuigschrift krijgt. Want je waardeert je baan en baas, maar voor de toekomst is het altijd handig om een erkend en herkenbaar bewijs te hebben van je educatieve inspanningen. Een volledige deeltijdopleiding red je niet, dus je schrijft je in voor één van de modules of misschien zelfs één keuzevak van de richting die je wilt volgen.

Toewerken naar een droom die werkelijkheidspotentie heeft
Na afloop van de opleiding controleert de opleider of je de vooraf vastgelegde leeruitkomsten van deze module of het keuzevak hebt gehaald  middels een toets, die je met goed gevolg afrond. Korte tijd later krijg je bericht dat er een certificaat is toegevoegd aan je digitale portfolio op www.edubadges.nl. Je logt in en vindt er een digitaal certificaat van de module of keuzevak die je volgde. Met één druk op de knop voeg je ‘m toe aan je profiel op LinkedIn en deelt zo je professionele groei met je zakelijke netwerk. Dat is alvast in de pocket. Als je weer tijd en zin hebt volg je een volgende module of andere keuzevak. Zo ga je een tijdje door, totdat je zoveel hebt behaald dat je officieel de afkorting AD/Bachelor of Master aan je CV kunt toevoegen! “Zo lang is het nog niet hoor,” lacht Amy, “maar dat is wel het droombeeld waar we naartoe werken.” En als we dan toch dromen: helemaal utopisch wordt het natuurlijk als je bij verschíllende Nederlandse hogescholen en universiteiten deelmodules of keuzevakken kunt volgen/uitwisselen en die kunt stapelen tot één, landelijk erkend diploma. Dat zou de ultieme flexibilisering voor professionals in het onderwijs betekenen: “De belangstelling en behoefte is er, weten we van onze professionals. Maar de eerste stap in dit traject is zorgen dat de Microcredentials voor kleine onderwijseenheden (cursussen, modules en keuzevakken) er écht komen.”

Microcredential: digitaal certificaat met wettelijk erkend kwaliteitskeurmerk
“Een Microcredential is een digitaal certificaat voor een zelfstandig af te ronden onderwijseenheid met een grootte van 3 tot 30 EC’s met accreditatiewaardig niveau, kwaliteitskeurmerk en een erkende waarde voor de professionals,” vervolgt de projectleider. “Dat is althans de definitie zoals opgenomen in de landelijke pilot. Het is nu aan Fontys en alle andere deelnemende hogescholen en universiteiten om te onderzoeken hoe we tot een gezamenlijke taal komen, maar ook of alle andere parameters uit de pilot aansluiten bij de wensen en behoeftes van het werkveld.” Amy legt uit: “Op dit moment zitten we nog in de eerste fase van de pilot. We hebben helder met welke Fontys-instituten we deze pilot willen doen en zijn ook al een heel eind op weg met de selectie van bruikbare, kleine onderwijseenheden.”

Fontys gaat aan de slag met:

1.       Make IT-Work -> omscholing in/naar de ICT (FHICT)

2.       PTH -> bijscholing van docenten in de techniek (Fontys BEnT)

3.       Social Media Module -> kennis over social media voor mensen die werkzaam zijn in de (commerciële) economie (FIBS)

De eerste twee onderwijseenheden behoren tot het aanbod van Fontys PRO en hebben elk al een behoorlijk aandeel in de zakelijke dienstverlening. Dit maakt ze uitermate geschikt om samen met het bedrijfsleven – werkgevers én werknemers – te onderzoeken of ze inhoudelijk voldoen aan de actuele kennisvraag (leerbehoefte/leerdoel); welke waarde zij nu aan de opleiding toekennen, en of er sprake is van waardevermeerdering middels de Microcredential. “De derde onderwijseenheid gaan we volledig in samenspraak met het werkveld ontwikkelen. Dit willen we voor komende zomer doen, zodat we ook de Social Media Module voor (commercieel) economen in studiejaar 2022-2023 hopelijk kunnen aanbieden met een herkenbaar en waardevol, digitaal certificaat.”

Meer weten?
De projectleider besluit: “Mochten er werkgevers en professionals zijn die bij het lezen over deze pilot graag meer willen weten over onze bij- en doorscholingstrajecten voor medewerkers – of misschien zelfs ideeën hebben over bepaalde vormen van onderwijs voor professionals –  dan nodig ik ze bij deze van harte uit om contact met mij op te nemen.”  (Projectleider: Amy Latour – a.latour@fontys.nl.)

* De Microcredentials die via de pilot door de diverse deelnemende hogescholen en universiteiten worden uitgegeven hebben nog geen wettelijke borging, dit omdat het concept Microcredentials nog niet is opgenomen in de WHW. Hier wordt echter wel samen met juristen van de diverse instellingen aan gewerkt.

Links voor de toekomstbestendige professional (en diens werkgever):

Fontys ProOmscholingstraject Make IT WorkPTH – diverse technische cursussen en modulesVersnellingsplan – meer informatie over Microcredentials

 

 

auteur: Teun Slot

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.