Fontys draagt bij aan gelijke kansen op een gezond leven

FOR SOCIETY

Studenten van verschillende opleidingen, medewerkers en werkveldpartners werken samen aan vraagstukken op gebied van gezondheid en een gezonde samenleving. Bij Fontys verbinden we onderwijs en onderzoek. Iedereen leert van elkaar, in multidisciplinaire samenstellingen en over vakgebieden heen. Zo komen we samen tot concrete oplossingen en innovatie die bijdragen aan een gezonde (en inclusieve) samenleving. In onderstaand digitaal magazine vind je daar mooie voorbeelden van.

Bij een gezonde samenleving kijken we naar de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Deze transitie brengt verschillende uitdagingen met zich mee, waaronder toenemende gezondheidsverschillen. Vanaf 2018 begon Fontys met het bundelen van het praktijkgericht onderzoek op het gebied van gezondheid en zorg. We startten innovatieve projecten en brachten organisaties, lectoren, docenten, onderzoekers en studenten van verschillende disciplines samen voor onderzoeksprojecten met een grote maatschappelijke impact.

Ook in de toekomst gaan we door met (onderzoeks)projecten die oplossingen bieden en van betekenis zijn voor een gezonde samenleving. Hierin verbinden we onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk en burgers, patiënten en cliënten om samen door middel van onderzoek en innovatie te werken aan een eerlijke kans op gezond leven voor iedereen. Dit doen we rond verschillende gezondheidsthema’s: gezondheidsvaardigheden, gezonde leefomgeving en gezonde arbeidsmarkt.

Gezondheidsvaardigheden
Versterking van gezondheidsvaardigheden van burgers, patiënten, cliënten is belangrijk omdat zij in staat moeten zijn en blijven om een actieve rol te kunnen spelen in de zorg voor hun gezondheid. Bij deze vaardigheden denken we bijvoorbeeld aan informatievaardigheden, eigen regie en digitale vaardigheden. Voor (toekomstige) zorgprofessionals is het belangrijk om lage gezondheidsvaardigheden, inclusief digitale vaardigheden te herkennen en hier adequaat op in te kunnen spelen.

Gezonde leefomgeving
Vanuit onze brede kijk op gezondheid zien we een nauwe verbinding tussen gezondheid en leefomgeving. De fysieke leefomgeving kan bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, participatie en ontmoeting. Aandacht voor sociale leefomgeving is belangrijk om burgers te ondersteunen om te zorgen voor de eigen gezondheid en die van de ander.

Gezonde arbeidsmarkt
Een goede balans tussen zorgvraag en aanbod is belangrijk om ieder de juiste zorg te kunnen blijven verlenen. We werken daarom aan voldoende instroom van nieuwe zorgprofessionals en het behoud van bestaande zorgprofessionals. Ook dragen we bij aan het organiseren van zorg en het inzetten van (technologische) zorginnovaties waardoor zorg verleend kan worden met minder personeel, het mantelzorgsysteem wordt ondersteund of waardoor er minder vraag is naar zorg. Resultaten zijn bijvoorbeeld de Fit Phone, training voor professionals over hoe zij het gesprek over eenzaamheid aangaan en het onderzoeksproject jonge mantelzorgers.

Kijk voor meer informatie over hoe Fontys bijdraagt aan gelijke kansen op een gezond leven in het digitaal magazine ‘Fontys Health: van onderzoeksthema naar Centre of Expertise’.

Centre op Expertise Health
Dit onderzoek vindt plaats binnen het Centre of Expertise Health. Wil je meer weten, of heb je als organisatie, instelling of bedrijf interesse om samen te werken, mail dan naar health@fontys.nl.

Auteur: Ingrid Oonincx

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.