Fontys en Ons Middelbaar Onderwijs intensiveren samenwerking

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en Fontys tekenden gisteren een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bekrachtigen de twee onderwijsorganisaties de intensivering en uitbreiding van de al bestaande goede samenwerking in de regio Brabant. Verschillende uitdagingen vragen om samenwerking in de combinatie van opleiden en onderzoek om zo te komen tot gedeelde kenniscreatie en –deling. Fontys en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) nemen in de onderwijsketen als grote partijen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op het studiesucces van leerlingen en studenten, het  professionaliseren van leraren en daarmee de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

Uitdagingen
Beide partijen zien dat het onderwijs (landelijk maar ook in) de regio de komende periode voor een groot aantal uitdagingen komt te staan zoals:
– Talentgericht opleiden vraagt om meer maatwerk en doorlopende leerlijnen
– Lerarentekorten
– Flexibilisering van lerarenopleidingen en voortgezet onderwijs
– Leven lang ontwikkelen (voor leraren)
– De gevolgen van de corona-pandemie vragen om regionale allianties in opleiden.

Concreet en langdurig samenwerken
Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur vereniging OMO: “Met dit convenant bouwen we voort op een al bestaande succesvolle samenwerking. Regionale krachtenbundeling is een groot goed. Door onze samenwerking te intensiveren kunnen we thema’s zoals talentgericht opleiden, doorlopende leerlijnen en professionaliseren van leraren breder oppakken.”

“Fontys is een instelling voor hoger beroepsonderwijs”, aldus Joep Houterman, voorzitter college van bestuur Fontys. “Wij hechten daarom veel belang aan leren in de praktijk, in zogenoemde authentieke of hybride omgevingen. Een prachtig voorbeeld hiervan zie je binnen de educatieve opleidingen: de opleidingsscholen. Voor ons als grootste lerarenopleider van het land, is samenwerking met onze partners in het vo dan ook van grote betekenis; niet in de laatste plaats als het gaat om de doorstroom of aansluiting van vo naar hbo natuurlijk. En in onze zuidelijke regio is OMO één van onze gewaardeerde en krachtige partners.”

Samen wordt gewerkt aan regionale impact in de onderwijsketen. De samenwerking sluit geen enkele andere samenwerking uit, sterker nog; andere onderwijspartners zijn meer dan welkom. Alle ‘opbrengsten’ kunnen ook worden gebruikt door andere onderwijsinstellingen.

 

Door: Monique van Laar

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.