Fontys en Radboudumc starten Professionele Leerwerkplaats

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Radboudumc en Fontys Paramedisch gaan opnieuw intensief samenwerken. In september starten het Nijmeegse ziekenhuis en Fontys met het gezamenlijk opleiden van studenten in een nieuwe Professionele Leerwerkplaats (PLW). Een interessante werk- en opleidingsplek voor studenten van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) van Fontys Hogeschool.

Begin september zijn de eerste MBRT-studenten gestart op de leerwerkplaats van het Radboudumc, op de afdelingen Beeldvorming, Radiotherapie, Kindercardiologie en Stralingsbeschermingsdeskundigen (AMD). “Met de start van de PLW ontstaan er mooie verbindingen in de zogeheten ‘lerende driehoek’ van studenten, werkveld en opleiding”, vertelt Marjon Gevers, projectleider bij Fontys Paramedisch.

Samenwerking 2.0
Het is niet de eerste keer dat Fontys en Radboudumc actief de samenwerking zoeken in het opleiden van nieuwe MBB-professionals. Eerder werkten de organisaties samen in een zogeheten ‘Radboudplustraject’:  een traject waarbij studenten naast stages en praktijkonderzoek ook de kans kregen om zich breed te ontwikkelen door het volgen van workshops en excursies. Tijden veranderen en ontwikkelingen gaan snel, ook in het paramedisch zorglandschap. Inmiddels is praktijkleren de nieuwe vorm van samenwerken waarbij uitdagende en authentieke beroepsuitdagingen centraal staan.  Daarnaast biedt de PLW volop mogelijkheden voor het vergroten van de tranfser van theorie naar praktijk, onderzoekend samenwerken en innovatie. Marjon: “We zijn heel blij met deze hernieuwde samenwerking met onze werkveldcollega’s uit Nijmegen.”

Authentieke leeromgeving
Binnen een Professionele Leerwerkplaats leert iedereen (student, professional en docent) van en met elkaar. Docenten van Fontys zijn één dag per week in het Radboudumc aanwezig voor onderwijs en begeleiding van de studenten.  Het leren vindt plaats in de praktijk, in een authentieke zorgcontext, over de disciplines en zelfs over de afdelingen heen. Een PLW geeft de betrokken zorgorganisatie een krachtige impuls om aan de slag te gaan met onderzoek en innovatie. Studenten werken in een PLW een jaar aan praktijkopdrachten en onderzoek. Daarbij betrekken ze de zorgprofessionals, die vanuit hun eigen expertise een essentiële bijdrage leveren aan de PLW.

Booming
De hybride leeromgeving in het Radboudumc is een mooie aanvulling op de huidige Professionele Werkplaatsen van Fontys Paramedisch. Dat Professionele Leerwerkplaatsen in een behoefte voorzien, blijkt onder andere uit het toenemend aantal PLW’s waarin studenten van Fontys Paramedisch actief zijn. Meer dan 150 studenten werken, leren en onderzoeken in een van de ruim 20 (zorg)organisaties waarmee Fontys Paramedisch samenwerkt. Voorbeelden zijn Stroomz, Libra Revalidatie & Audiologie en Maastro. Kijk je naar Fontys als geheel, dan telt de hogeschool meer dan honderd organisaties waar studenten werken, leren en onderzoeken in een PLW.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze PLW in het Radboudumc kun je terecht bij Maaike van den Berg, medeoprichter van de PLW en docent MBRT,  en Carina de Kort, docent Gezondheid. Zij zijn beide als docent vanuit Fontys Hogeschool verbonden aan de PLW. Meer over deze nieuwe Professionele Leerwerkplaats, lectoraat Professionele Werkplaatsen en hybride leeromgevingen vind je ook op de website van Fontys Hogeschool. Is een PLW ook iets voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Marjon Gevers van Fontys Paramedisch.

Auteur: Rianne van Hoek / Christel Ruijs 

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.