Fontys ICT AI-specialisatie is een good practice volgens rapport NLAIC

FOR SOCIETY

Het bedrijfsleven maakt stappen met AI en vooral machine learning toepassingen worden vaak toegepast in bedrijfsprocessen. Om die in te richten, te onderhouden en te bouwen, hebben we een nieuw soort software developers nodig met kennis van AI. In het rapport ‘Inventarisatie AI Opleidingen 2021’ geeft de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) een overzicht van deze opleidingen, inclusief de Fontys Hogeschool ICT specialisatie ICT & AI, die wordt gepresenteerd als ‘good practice’. 

Nieuwe specialisten 
Petra Heck, onderzoeker en docent, houdt zich al enkele jaren bezig met het onderzoek en het ontwikkelen van AI-specifiek onderwijs. Ze publiceerde deze inzichten (samen met lector AI & Big Data Gerard Schouten) en werkte mee aan het rapport: “De specialisatie in AI past goed binnen ons vernieuwende onderwijs, waarin studenten direct binnen de werk- en onderzoekspraktijk aan de slag gaan. Dat gaf ons de kans om data en inzichten te verzamelen die helpen om deze opleiding vorm te geven. Het voelt als een compliment om van een leidende instantie als de NLAIC erkenning te krijgen voor ons pionierswerk.” 

Oefenen en uitdagen
Leren werken met AI wordt bij Fontys gedaan op verschillende manieren. Studenten oefenen met afzonderlijke vaardigheden, zoals het opschonen van datasets of door een technologie toe te passen op zo’n set. Daarnaast krijgen ze uitdagingen, waarbij studenten vaardigheden combineren en bijvoorbeeld algoritmes testen en vergelijken. Vast element binnen het Fontys ICT InnovationLab, waar de specialisatie gegeven wordt, is een groepsproject voor een opdrachtgever (een van de werkveldpartners aangesloten bij het Fontys ICT InnovationLab). Ook is er ruimte voor eigen verkenning in het programma en leggen studenten alles vast in een persoonlijk ontwikkelingsrapport (PDR). 

Toekomst 
Het programma staat voor dit moment, maar verandering blijft komen, gelooft Heck: “Er gaat nog meer focus op AI-engineering komen in de toekomst. Uiteindelijk gaat AI ingebed worden in de opleiding, want elke ICT’er krijgt er mee te maken. Daar is nog meer onderzoek voor nodig dus. Daarom ben ik ook zo blij dat FHICT per 1 januari 2022 penvoerend instituut is van het nieuwe kenniscentrum AI waar we Fontys-breed gaan samenwerken in praktijkgericht onderzoek op AI-gebied.”

Het rapport is inzichtelijk via de website van de NLAIC. Studenten bij volgen de specialisatie ICT & AI op het Fontys ICT InnovationLab, de innovatieve leeromgeving van Fontys Hogeschool ICT.  Je kunt hier ook de blogreeks van Petra lezen.

Auteur: Guido Segers

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.