Fontys ICT lanceert Master of Applied IT

FOR SOCIETY

Op 7 februari 2023 is de eerste lichting studenten gestart met de gloednieuwe HBO-Master of Applied IT. Met de start van een mastertrack binnen ICT, verbreedt Fontys het aanbod aan opleidingen. Daarnaast sluit dit aan op de groeiende rol van onderzoek binnen het hoger onderwijs. Een moment om trots op te zijn, wat ook gevierd werd in het Fontys ICT InnovationLab, waar de opleiding gegeven wordt.

Masteropleidingen binnen het hbo
Een masteropleiding was lange tijd vooral de aangelegenheid van het wo (wetenschappelijk onderwijs), ook wel de universiteiten. Dat is terug te leiden naar de Bolognaverklaring uit 1999, waarin opleidingen gesplitst werden in een Europese bachelor/master structuur. Sindsdien volgen studenten op het HBO een vierjarige bachelor, en op de universiteit een driejarige bachelor en een master met een duur van een of twee jaar. hbo-masters waren lange tijd wettelijk beperkt, met uitzondering van eerstegraads lerarenopleidingen en vakmasters. 

Dat is inmiddels aan het veranderen, legt Senior Consultant Kwaliteit Sylvia Haerkens uit: “Er is al geruime tijd een roep vanuit het werkveld en de Vereniging Hogescholen zet zich daarom in voor meer hbo-masters. Masters bieden Fontys groeikansen en zijn een impactvol product en een uitbreiding van ons onderwijs. Fontys Pulsed ging ons voor en initieerde de Master Digital Technology Engineering. Wij hebben daar veel lessen uitgehaald die ons geholpen hebben onze eigen brede Master of Applied IT te formuleren.” Met de toevoeging van een masteropleiding (niveau 7), naast de bachelor (niveau 6) en de associate degree (niveau 5), maakt Fontys ICT het hoger onderwijsaanbod compleet.

Gunstig klimaat voor een IT-master
Fontys ICT had een sterk verhaal bij het oprichten van de master, merkt Haerkens op. De behoefte aan IT’ers in de regio is namelijk enorm en de kaders voor een hbo-master worden duidelijker: “Fontys wil beroepsexperts opleiden en een master heeft daarin veel potentie als aanvulling op het bestaande aanbod. Het past ook goed bij de groei van onderzoek in het hbo.”

Brede master vult gat tussen hbo en wo
Nico Kuijpers is coördinator van de master of Applied IT en heeft ruime ervaring in het hoger onderwijs. Hij legt uit waarom deze master een belangrijke aanvulling is op het onderwijs: “Ambitieuze studenten die een master willen doen hebben nu alleen de optie om die aan de universiteit te doen. Ze moeten dan een inhaalslag maken op hun theoretische kennis en wiskundige vaardigheden, wat een drempel opwerpt. Bij ICT leiden we studenten op om in de praktijk te leren door te doen, samen met onze partnerbedrijven. Daardoor ontwikkelen zij hun kennis door praktijkervaring op te doen. Onze hbo-master sluit daarop aan, en maakt het makkelijker voor studenten om een mastergraad te behalen. Maar wel vanuit de kennis en ervaring die opgebouwd is in de hbo-bachelor.” Een bijkomend voordeel van de master is dat deze een belangrijke rol speelt binnen het toegepaste onderzoek. Studenten dragen effectief bij aan onderzoeksprojecten en vergroten daarmee de slagkracht van de lectoraten.

Behoefte vanuit de markt en student
Het mooie aan de masteropleiding is dat deze niet alleen de leerbehoefte beantwoordt van studenten, maar ook het werkveld gaat helpen, meent Kuijpers: “Onze masteropleiding biedt elke student de mogelijkheid om de diepte in te gaan binnen de eigen expertise. Daarnaast verwerven ze een bredere kennis in de andere ICT-disciplines. Ze gaan multidisciplinair werken, en leren om verder te kijken dan probleemoplossing. Zij komen met resultaten die breed toepasbaar zijn. Daarmee sorteer je voor op een aansturende rol, zoals je die vaker ziet in grotere organisaties van systeemarchitecten, project leads en teamleiders. Vooral grote organisaties in de regio hebben veel behoefte aan personeel met sterke analytische vermogens en praktische knowhow. Met een Master of Applied IT krijg je het allebei.” 

Op 7 februari vond de feestelijke aftrap plaats van de masteropleiding in het Fontys ICT InnovationLab. Meer informatie over de masteropleiding is hier te vinden. Bij vragen kan je contact opnemen met Nico Kuijpers, coördinator van de master of Applied IT.

Auteur: Guido Segers

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.