Fontys ICT wint Self Driving Challenge

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Op vrijdag 14 juni vond de finale van de Self Driving Challenge plaats. De afgelopen maanden heeft het winnende Fontysteam bestaande uit enthousiaste studenten en docenten hard gewerkt aan hun autonome voertuig. 

De Self Driving Challenge werd georganiseerd door de RDW.  In dit unieke project krijgen studenten de kans om hun skills op het gebied van autonoom rijden verder te ontwikkelen én de strijd met elkaar aan te gaan. In totaal namen 9 studententeams van verschillende hogescholen en universiteiten het tegen elkaar op. Het team deed mee aan de eerste editie van de open categorie waarin ze hun eigen voertuig en software ontwikkelden met behulp van AI-engineering. Na een spannende race op het test circuit van de RDW in Lelystad eindigde de autonome quad het verst. Genoeg voor een overwinning dus. Bekijk de aftermovie hierboven.

Over de challenge

Tijdens de challenge komen er realistische verkeersscenario’s aan bod. Denk hierbij aan het stoppen voor een verkeerslicht, inparkeren en het rekening houden met een overstekende voetganger. Het team wiens zelfrijdende voertuig de proeven het best en het snelst uitvoert, is de winnaar. Met de uitkomsten kan de SDC voldoen aan de actuele kennisbehoefte van de RDW. De RDW is een goedkeurings- en registratieautoriteit, toezichthouder én publieke dienstverlener. De organisatie houdt zich bezig met veiligheid en duurzaamheid van voertuigen; van ontwerp tot demontage of export. De Self Driving Challenge heeft als doel om kennis op te doen over de complexiteit van autonome voertuigen en de manier waarop deze voertuigen keuzes maken. De uitkomsten van de studentenprojecten helpen bij de voorbereiding op een toekomst waarin zelfrijdende technologie een steeds grotere rol krijgt.

Fontys ICT wins Self Driving challenge

On Friday, June 14, the final of the Self Driving Challenge took place. The past few months, the  winning Fontys team consisting of enthusiast students and teachers worked hard on their autonomous vehicle. 

The Self Driving Challenge was organised by the RDW. In this unique project, students get the chance to further develop their skills in autonomous driving and to compete with each other. A total of 9 student teams from different colleges and universities competed against each other. The team participated in the first edition of the open category in which they developed their own vehicle and software using AI engineering. After an exciting race at the RDW test track in Lelystad, the autonomous quad finished furthest. Enough for a win, in other words. Watch the aftermovie above (English subtitles available).

About the challenge

The challenge involves realistic traffic scenarios. These include stopping at traffic lights, parking and taking into account a pedestrian crossing the road. The team whose self-driving vehicle completes the tests best and fastest is the winner. The results will allow the SDC to meet the RDW’s current knowledge needs. The RDW is an approval and registration authority, regulator and public service provider. The organisation deals with vehicle safety and sustainability; from design to dismantling or export. The Self Driving Challenge aims to gain knowledge about the complexity of autonomous vehicles and the way these vehicles make choices. The outcomes of the student projects will help prepare for a future in which self-driving technology will play an increasing role.

author: Nathalie Verschueren

Meer nieuws

Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?
Zo snijdt het mes bij Happy Students aan twee kanten

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.